Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024, 9:09:11 μμ
Παρασκευή, 29 Μαϊος 2009 14:02

Κ. Κιλτίδης : Παράταση απαγόρευσης για μεταλλαγμένο καλαμπόκι

Με απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη τροποποιείται η υπ’ αριθ. Υπουργική απόφαση 303061/7505/28-6-2007 και παρατείνεται για είκοσι τέσσερις μήνες η ισχύς του εθνικού μέτρου απαγόρευσης εμπορίας και απελευθέρωσης στο περιβάλλον σπόρων των γενετικά τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου που φέρουν τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ 810.


Στην τροποποιημένη απόφαση περιλαμβάνονται τα υβρίδια αραβοσίτου που φέρουν τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ 810 και είναι εγγεγραμμένα στην 27η πλήρη έκδοση του Κοινού Καταλόγου ποικιλιών γεωργικών φυτικών ειδών, όπως έχει τροποποιηθεί έως τις 24 Μαρτίου 2009 με τα σχετικά συμπληρώματα του εν λόγω Καταλόγου.
Μετά την τροποποίηση του σχετικού πίνακα της απόφασης 303061/7505/28-6-2007, ο συνολικός αριθμός των υπό απαγόρευση υβριδίων αραβοσίτου ΜΟΝ 810 ανέρχεται σε εκατό, με την προσθήκη είκοσι επτά νέων υβριδίων και τη διαγραφή ενός υβριδίου αραβοσίτου, λόγω της διαγραφής του από τον Κοινό Κατάλογο ποικιλιών γεωργικών ειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.