Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, 8:04:04 μμ
Πέμπτη, 02 Απριλίου 2009 04:20

Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΑΕΔ

Αρχίζει από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 η υποβολή αιτήσεων και η κατάθεση δικαιολογητικών για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων (του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών - Δ.ΛΟ.Ε.Μ.), όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μετά από εισήγηση του διοικητή του ΟΑΕΔ Γιώργου Βερναδάκη.


Η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος θα γίνει με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, μετά από διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ.
Η υποβολή των αιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών για την είσπραξη του οικογενειακού επιδόματος θα ξεκινήσει:
ϋ την Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 για τους δικαιούχους με τρία ή περισσότερα παιδιά και
ϋ τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 για τους δικαιούχους με ένα και δύο παιδιά.
Ειδικότερα, από την 1η Απριλίου 2009 θα ξεκινήσει η παραλαβή από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ των δικαιολογητικών που προσκομίζονται απευθείας από τον εργοδότη του δικαιούχου. Από την ίδια ημέρα, οι Υπηρεσίες θα παραλαμβάνουν επίσης, δικαιολογητικά και αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών του δικαιούχου.
Η τελευταία ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών για το οικογενειακό επίδομα του 2008 είναι, για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων, η 31η Ιανουαρίου 2010.
Δικαιολογητικά
Οι δικαιούχοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών βεβαίωση εργοδότη (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) ή Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου (με τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο της επιδότησης έτος) σε περιπτώσεις οικοδόμων και ημερομισθίων εργατών. Επιδεικνύουν επίσης, το θεωρημένο ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας των παιδιών (όπου φαίνεται ο αριθμός των προστατευόμενων μελών), λογαριασμό της ΕΤΕ με αριθμό ΙΒΑΝ, βιβλιάριο ασθενείας συζύγου όταν ανήκει σε άλλο ταμείο από το ΙΚΑ και αστυνομική ταυτότητα.
Όταν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος υποβάλλουν κοινή δήλωση για το ποιος εκ των δύο θα εισπράξει το επίδομα, στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ καθώς και ο ΑΦΜ και των δύο.
Ύψος οικογενειακού επιδόματος
Το ποσό του οικογενειακού επιδόματος για το 2009, ξεκινά από τα 98,64 ευρώ ετησίως, για δικαιούχους με ένα παιδί, φθάνει στα 843,72 ευρώ για δικαιούχους με 4 τέκνα (μαζί με το επίδομα 3ου παιδιού) και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.
Επίσης, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 44,04 ευρώ ετησίως, για κάθε παιδί, στις εξής περιπτώσεις:
- για ορφανά και από τους δύο γονείς,
- για ανάπηρα παιδιά,
- για παιδιά εκτός γάμου μη αναγνωρισθέντα και
- όταν πρόκειται για δικαιούχο της οποίας ο σύζυγος υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Προϋποθέσεις χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μισθωτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (2008) ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία.
Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:
α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών, ή μέχρι 22 ετών εάν σπουδάζουν,
β) να είναι άγαμα,
γ) να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δ) αν είναι ανίκανα για εργασία, όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
Αντίθετα, δεν δικαιούνται επιδόματος παιδιών οι μισθωτοί, που βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας, νόμου, κανονισμού επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος παιδιών μεγαλύτερο από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ.