Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023, 6:59:18 πμ
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 09:35

Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο δημοτικό σχολείο Ευρωπού

Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος έργου και ξεκίνησε η κατασκευή του γηπέδου 5Χ5 στον χώρο του δημοτικού σχολείου Ευρωπού.

Το έργο πρ. 123.595,16€  χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα την υπ’αριθμ. 250.1/2022/10-11-2022 απόφαση ένταξης.

Αφορά την κατασκευή υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης στον αύλειο χώρο του σχολείου και  συγκεκριμένα ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5    με διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 32,00 x 19,00 μ. ο μεγάλος άξονας του αγωνιστικού χώρου θα τοποθετηθεί στον άξονα Βορρά-Νότου.  

Θα γίνει   ισοπέδωση,  δημιουργία περιμετρικών τοιχίων εγκιβωτισμού  κατασκευή, υπόβαση και ασφαλτική στρώση πάνω στην οποία  θα επιστρωθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας που θα αποτελεί την τελική επιφάνεια του γηπέδου ώστε να πληροί τις απαιτήσεις που έχει θέσει η FIFA.

Στο έργο περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός του γηπέδου και  περίφραξη ύψους 4μ. επί του περιμετρικού τοιχίου κατασκευασμένου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η περίφραξη θα περιλαμβάνει γαλβανισμένο συρματόπλεγμα και θύρα. 

Προβλέπεται επίσης φωτισμός  με τοποθέτηση πυλώνων, βραχιόνων και προβολέων.