Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024, 1:44:54 πμ
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008 05:00

Κινητοποιήσεις νοσοκομειακών γιατρών για τις εφημερίες

«Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, εκμεταλλευόμενος την περίοδο των θερινών διακοπών και την καθυστέρηση στην τυπική έκδοση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς (ΕΝΙΚ), μετά τις σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών της.
«Ετσι, οι διοικήσεις των νοσοκομείων έλαβαν από το υπουργείο πρόχειρο έγγραφο, χωρίς ουδεμία ρητή νομική αναφορά και τεκμηρίωση, υπογεγραμμένο μόνον από αναρμόδια υπάλληλο του Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο οι εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ κατά το δεύτερο εξάμηνο θα γίνονται όπως και κατά το πρώτο.

Η Γ.Σ. της Ε.Ν.Ι.Κ. δηλώνει ρητά ότι τα μέλη της δεν θα υποκύψουν στον εκβιασμό των ατομικών δηλώσεων αλλά και ότι δεν έχουν την πρόθεση να οδηγηθούν σε απλήρωτες εφημερίες. Η υπογραφή επομένως συλλογικών συμβάσεων είναι μονόδρομος, στα δε αιτήματά μας όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο Έκτακτο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ παραμένουμε αμετακίνητοι.
Μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το πέρας της αναστολής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, και προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα των προγραμμάτων εφημέρευσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Παράσταση στην Επιθεώρηση Εργασίας.
2. Ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών και των τοπικών παραγόντων του      Νομού.
3. Κοινοποίηση εξωδίκου στο Δ.Σ. του νοσοκομείου με το οποίο θα δηλώνουμε ότι είναι απαράδεκτη η σύνταξη, κοινοποίηση και επίκληση προχειρογραμμένων και νομικά άκυρων εγγράφων που επέχουν θέση έγκυρης διάταξης προκειμένου να παραπλανηθούν οι γιατροί και να συναινέσουν στη διατήρηση της επιζήμιας για το Ε.Σ.Υ αλλά και έκνομης σημερινής κατάστασης.
4. Απαίτηση από την διοίκηση του νοσοκομείου, να μας εγγυηθεί εγγράφως την πληρωμή των εφημεριών που θα πραγματοποιηθούν στο δεύτερο εξάμηνο, αν αυτές υπερβαίνουν τις νόμιμες ώρες εργασίας μας, καθώς επίσης και να αναλάβει την αστική και ποινική ευθύνη για οποιοδήποτε ιατρικό σφάλμα, παράλειψη, ή δυσλειτουργία του νοσοκομείου που ενδεχομένως θα προέκυπτε από τον εξαναγκασμό μας σε υπερεργασία πέραν της νόμιμης που επιτάσσει το  εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
5. Ενημέρωση της Διοίκησης ότι θα εφαρμόσουμε τον νόμο του 48ωρου/56ωρου από τον επόμενο μήνα.
6. Ενημέρωση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς.
7. Εν αναμονή της κοινοποίησης της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υλοποίηση των αποφάσεων της διαπραγματευτικής ομάδας που ορίστηκε από το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ, εφ’ όσον θα αφορούν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις.
8. Ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους τοπικούς φορείς για τις αποφάσεις μας αυτές.
Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα όχι μόνον το συμφέρον των γιατρών αλλά ολόκληρου του Ε.Σ.Υ. και στα πλαίσια της απαίτησής μας για δραστική βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας μας, για πρόσληψη επαρκούς αριθμού γιατρών για την σταδιακή εφαρμογή του νόμου και τέλος για λήψη πρόσθετων μέτρων αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως αυτά έχουν επανειλημμένα διατυπωθεί από όλα τα συνδικαλιστικά μας όργανα».