Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 1:24:14 πμ
Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009 11:27

Να ξεκινήσει η Κυβέρνηση την φορολογική αναμόρφωση με την κατάργηση του Κ.Β.Σ

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Βασίλης Κορκίδης σχετικά με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δήλωσε τα εξής:
«…Η σκοπιμότητα της δημιουργίας του Κ.Β.Σ. το 1952 αφορούσε την προσπάθεια να μπει μία τάξη στην αγορά, κυρίως ως προς την εμφάνιση  των ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών των επιχειρήσεων, ως βάση φορολόγησης των τελευταίων, η οποία είχε εν τέλει επιτυχή έκβαση.

Τώρα πλέον η κατάργησή του είναι επιβεβλημένη, στο βαθμό που συνιστά ένα επώδυνο γραφειοκρατικό βάρος με τα πολλαπλά βιβλία και στοιχεία και ένα πρόσθετο άγχος για τον επιτηδευματία. Η παραμικρή παρατυπία, παράλειψη ή ανακρίβεια, είναι ικανή να κρίνει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία αναληθή και να οδηγήσει στον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών με εξω-λογιστικό τρόπο. Επίσης ο ΚΒΣ έχει υπερφαλαγγιστεί από την εξέλιξη της μηχανογραφημένης πληροφορικής  και δεσμευθεί από οδηγίες της Ε.Ε., με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται άχρηστο, πεπαλαιωμένο, γραφειοκρατικό, βαρύ, ανεδαφικό και ανεφάρμοστο κείμενο. Ως άμεσο αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις «φορτώνονται» με ανώφελα και αντιπαραγωγικά έξοδα που διογκώνουν αναίτια το κόστος των εμπορευμάτων ή προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων της Ε.Ε., αφού σε κανένα κράτος δεν υπάρχει αντίστοιχο νομοθέτημα. Θα μπορούσα να παρομοιάσω τον ΚΒΣ με μια σχεδία, που κάποιος οδοιπόρος έφτιαξε για να περάσει έναν ποταμό και μετά το πέρασμα του ποταμού, συνέχισε να την κουβαλά, βραδυπορώντας και αγκομαχώντας στο δρόμο του, ενώ οι περιστάσεις απαιτούσαν γρήγορο και ανάλαφρο περπάτημα.
Η κύρια μέριμνα του Δημοσίου σε ό,τι αφορά την διαχείριση των διαφυγόντων εσόδων του δεν θα έπρεπε να εντοπίζεται στην επαναδιαπραγμάτευση του Κ.Β.Σ. αλλά στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης των φορολογουμένων μέσω της συρρίκνωσης των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, της ελάφρυνσης από κυρώσεις για ανύπαρκτες ή επουσιώδεις παραβάσεις και της εν γένει καλοπροαίρετης προσέγγισης του Κράτους στον χειμαζόμενο επιχειρηματία.
Επομένως, ως Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, καταθέτουμε τις εξής συγκεκριμένες προτάσεις για την, μετά τον Κ.Β.Σ., εποχή:
- Ζητούμε να προσδιοριστούν, στο ελάχιστο παραδεκτό, τα  βιβλία και τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τους επιτηδευματίες για προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών και εμφάνιση πληροφοριών για την συγκρότηση και ανάπτυξη της επιχείρησης γενικά.
- Τήρηση των Βιβλίων με διπλογραφική μέθοδο και σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Μηχανογράφηση παντού, στην τήρηση βιβλίων, στην έκδοση στοιχείων, στην υποβολή καταστάσεων και δηλώσεων.
- Οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος κ.λπ. να περιοριστούν στο ελάχιστο και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
- Άμεση ενημέρωση του Κεντρικού Υπολογιστή του Δημοσίου, σε κάθε συναλλαγή και ως προς τον εισπραττόμενο και καταβαλλόμενο ΦΠΑ, και  ενημέρωση για το ύψος των συναλλαγών γενικά κάθε επιχειρηματία με βάση τον ΑΦΜ.