Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 1:39:11 μμ
Πέμπτη, 01 Απριλίου 2010 06:11

Νέος πρόεδρος ο κ. Σ. Παπαδόπουλος στο Σύλλογο Κιλκισιωτών Αθήνας

Στις 14 Μαρτίου 2010 στα γραφεία του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμος απαρτία, εκλέχθηκε το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) με πρόεδρο τον κο Γεώργιο Βαφειάδη, γραμματέα την
κα. Αναστασία Νάκα και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Τα θέματα ήταν:
1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)
3. Προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης
4. Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Με την έναρξη των εργασιών ο πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο του Δ.Σ. Βασίλη Κωνσταντινίδη που έκανε αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων, της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου και παρουσίασε  τον προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. Ν. Σαχινίδης διάβασε την έκθεση της Ε.Ε. και ζήτησε την απαλλαγή του Δ.Σ. Ακολούθησε πλούσιος διάλογος και έγιναν πολλές προτάσεις για την παραπέρα δράση του Συλλόγου. 
Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Τέλος ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.
Για το Δ.Σ. εκλέγονται:
Τακτικά μέλης, αναπληρωματικά μέλη. Κωνσταντινίδης Β.,  Καραπιπερίδης Μ., Παπαδόπουλος Σ., Χατζημλιάδη Ι., Ατματζίδου Α., Μπουρουτσίδης Π., Καραπιπερίδου Χ, Ιωαννίδου Α., Κοντόκος Α.         
Για την Ε.Ε. Λαλιώτης Ι., Σαχινίδης Ν., Ασβεστοπούλου Δ.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος Παπαδόπουλος Σ., Αντιπρόεδρος    Ατματζίδου Α., Γραμματέας, Καραπιπερίδου Χ., Ταμίας    Ιωαννίδου Α. και μέλη Κοντόκος Α., Μπουρουτσίδης Π., Κωνσταντινίδης Β.