Σάββατο, 25 Μαΐου 2024, 2:32:33 πμ
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009 14:34

Ο δήμος Κιλκίς στην ψηφιακή εποχή

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή έξι συνολικά προτάσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκριση" κι έχουν σκοπό τη διευκόλυνση των δημοτών μέσω ηλεκτρονικής ενημέρωσης.


Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η υποβολή των προτάσεων:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η πρόταση μπορεί, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης με τουριστικές-πολιτιστικές πληροφορίες, την διασύνδεση μ' άλλους διαδικτυακούς τόπου πολιτισμικού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες για ειδικές ομάδες πληθυσμού, εγκατάσταση περιστρεφόμενης οθόνης στο Σπήλαιο γι' απεικόνιση του περιβάλλοντος χώρου όπως ήταν στο παρελθόν κ.α.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Στόχος θα είναι η διαρκής ενημέρωση για την κυκλοφοριακή κατάσταση μέσω πινακίδων μηνυμάτων και για τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας. Επίσης, η τηλεματική διαχείριση του στόλου των οχημάτων του δήμου, η παρακολούθηση της αποδοτικότητας στον τομέα της καθαριότητας κ.α.
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η πρόταση προβλέπει τη λειτουργία Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης που θα παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, για τους πολίτες.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η πρόταση στοχεύει ν' αποκτήσουν οι υπηρεσίες του δήμου τη δυνατότητα ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων με στόχους την διαχείριση ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων κατάστασης υποδομής δικτύου συγκοινωνιών ώστε να διαμορφώνουν πολιτική και να αναπτύσσουν στρατηγικές ταχείας επίλυσης προβλημάτων.
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Θ' αναπτυχθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης για κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές χειρός, μ' αντικείμενο τ' αξιοθέατα, την ψυχαγωγία, τα καταλύματα κ.α.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Η προτεινόμενη παρέμβαση στοχεύει να βοηθήσει τ' άτομα που έχουν ως δεύτερη γλώσσα την Ελληνική, μ' εκμάθηση της γλώσσας μας, καταγραφή των αναγκών τους, εξοικείωσή τους με τεχνολογίες πληροφορικής  και επικοινωνιών κ.α.