Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 3:52:04 πμ
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 09:11

Οδηγίες από τον Δήμο Κιλκίς για την απόσυρση των ογκωδών απορριμμάτων

Με αφορμή την αυθαίρετη τοποθέτηση ογκωδών απορριμμάτων στα πεζοδρόμια και στη βάση των κάδων απορριμμάτων στην πόλη του Κιλκίς, ο Δήμος Κιλκίς ζητά από τους πολίτες να ειδοποιούν την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ. επικοινωνίας 23413 52289, 52296, 52299, 52288) και ύστερα από συνεννόηση με τους υπευθύνους για την ημέρα και ώρα παραλαβής να αποθέτουν στο σημείο της γειτονιάς τους που θα τους υποδειχθεί τα ογκώδη απορρίμματα (παλιά έπιπλα, στρώματα κ.α.) που θέλουν να αποσύρουν.  

Ογκώδη απορρίμματα δεν εναποτίθενται και δεν εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή οπουδήποτε αλλού.

Μπάζα και γενικά απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων  από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.α. διαχειρίζονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται. 

Μη τήρηση των προαναφερόμενων ενεργειών αποτελεί παράβαση του κανονισμού καθαριότητας και επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου.