Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 4:23:51 μμ
Τετάρτη, 09 Απριλίου 2008 05:44

Ομόφωνες αποφάσεις στο δήμο Ευρωπού

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Ευρωπού και ομόφωνα αποφάσισε για τα παρακάτω:
1. Εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των έργων «κατασκευή νέας δεξαμενής πόσιμου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα  Τούμπας και Αγίου Πέτρου προϋπολογισμού 70.00+ 70.000= 140.000Ε , η χρηματοδότηση είναι από την ΣΑΤΑ 2008.

Η κατασκευή των δεξαμενών πόσιμου ύδατος θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα  των δύο χωριών του Δήμου. Ο συνδυασμός λειτουργίας των νέων  δεξαμενών  με τις παλιές δεξαμενές θα εξυπηρετήσει καλλίτερα τις ανάγκες των κατοίκων, ιδιαίτερα τους Θερινούς μήνες, επίσης αυξάνει το απόθεμα νερό σε περίπτωση διακοπής του.
2. Ο Δήμος της Ευρωπού, μετά τη συνεργασία του Δημάρχου κου Κουρτζανίδη  Ευθύμη και της Ειδικής Συμβούλου κας Ησαϊλίδου Μακρίνας επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 20.000 Ε , το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε αποδοχή της επιχορήγησης αυτής.
3. Χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας, μετά από θετική γνωμοδότηση της Α/βάθμιας επιτροπής, Ποιμνιοστασίου ελευθέρας  βοσκής  στον κο Διαμαντή Γεώργιο  κάτοικο του Αγίου Πέτρου, δυναμικότητας 399 αιγοπροβάτων.
4. Εγκρίθηκε μετάβαση στην Αθήνα της Αντιδημάρχου κας ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑΣ και της Δημοτικής Συμβούλου κας ΚΙΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ, για να παρακολουθήσουν της εργασίες της 3ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης Αιρετών Γυναικών ,που διοργανώνει η ΚΕΔΚΕ  στις  4 & 5 Απριλίου 2008. Οι εισηγήσεις παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον  γι’ αυτό και κρίθηκε απαραίτητο  η παρακολούθηση της Συνδιάσκεψης.
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 3649/2008 δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ .
Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να  εξοφληθούν από τους Δήμους με σύναψη Δανείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε να αξιοποιήσει την δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος, και να προβεί στη Σύναψη Δανείου 160.000Ε, αφού στο ποσό αυτό ανέρχονται οι υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ και το Δημόσιο.
Αναλυτικά, η κατάσταση ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών  εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2008, ανέρχεται  στο ποσό των 84.127 Ε, ενώ η κατάσταση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων στα προγράμματα ΚΔΑΠ-ΜΚΜ ΒΣΣ, ανέρχεται  στα 70.847 Ε.
Τονίστηκε  η απαράδεκτη ενέργεια της επίσχεσης εργασίας, στην οποία προέβησαν εργαζόμενες με αποτέλεσμα την διακοπή χρηματοδότησης των παραπάνω προγραμμάτων. Ο Δήμαρχος μετέβη στην Αθήνα  και επισκέφθηκε τα συναρμόδια Υπουργεία. Η έφεση του Δήμου εξετάσθηκε και είναι πολύ πιθανόν να δικαιωθεί ο Δήμος Ευρωπού.
-με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο, με αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθμίζονται οφειλές από δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  .
Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί μεγαλύτερος των 24, σε περίπτωση καταβολής ολόκληρου του ποσού γίνεται έκπτωση 10%.