Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, 7:37:17 μμ
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010 14:41

Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα, με βάση την εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου, να κηρύξει 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Η απεργία ορίστηκε για την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010.


Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτίμησε τις αρνητικές εξελίξεις που προδιαγράφονται για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, το σταθεροποιητικό πρόγραμμα και ιδιαίτερα:
Ί τη συνέχιση της εισοδηματικής πολιτικής λιτότητας,
Ί την πραγματική μείωση του εισοδήματος μέσα από την περικοπή των επιδομάτων,
Ί τη φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών,
Ί την όξυνση των προβλημάτων του Ταμείου Πρόνοιας και του Ο.Π.Α.Δ.,
Ί τα σενάρια για υλοποίηση της απόφασης του ΔΕΚ που καταργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και προσθέτει πολλά χρόνια στα όρια ηλικίας των γυναικών,
Ί τον περιορισμό των δαπανών για τις Δημόσιες υπηρεσίες και την υποβάθμιση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών
Ταυτόχρονα αποφάσισε να πάρει όλα τα μέτρα για την καλύτερη προετοιμασία της απεργίας και την ενημέρωση της κοινής γνώμης (συνέντευξη τύπου, περιοδείες, συγκεντρώσεις, προπαγανδιστικό υλικό, κ.λ.π.).