Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024, 11:26:03 μμ
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 05:12

Πολλά και αξιόλογα έργα στο δήμο Ευρωπού

Πολλά και αξιόλογα έργα θα κατασκευασθούν σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ευρωπού μετά την ομόφωνη έγκριση της πρότασης του Δημάρχου Ευθύμιου Κουρτζανίδη για το τεχνικό πρόγραμμα του 2010 στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ευρωπού. Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη για την υλοποίηση του έργου καλλιέργεια πηγών και ανάπλαση χώρου του Αγίου Παντελεήμονα στην περιοχή «μπίνταλμα» του Πολυπέτρου.
Με το έργο προβλέπετε να γίνει καλλιέργεια των πηγών ώστε να υπάρχει συνέχεια νερό, θα γίνει δενδροφύτευση, ειδική διαμόρφωση του χώρου βρυσάκι «αγίασμα», πάγκοι  κιόσκια κλπ. Ο χώρος θα γίνει επισκέψιμος και είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου. Το έργο χρηματοδοτείται με 25 χιλ. ευρώ.
Ακόμη, 45 χιλ ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση του δρόμου που συνδέει τον Ευρωπό με τον αρχαιολογικό χώρο.
Ομόφωνα ψηφίσθηκε  η κατάρτιση του  τεχνικού προγράμματος με έργα από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, από Δημοτικούς πόρους και από ανταποδοτικούς πόρους. Έργα από ΣΑΤΑ τα οποία είναι σίγουρο ότι θα εκτελεστούν, ανά οικισμό είναι:

Τ.Δ. ΕΥΡΩΠΟΥ
Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας 45.000
Εσωτερική οδοποιία 45.000
Διαμόρφωση χώρου μεγάλων αντικειμένων 12.220
Περίφραξη και ανάπλαση χώρων γεωτρήσεων 12.220
Κατασκευή χώρου ραντιστικών 12.220
επισκευή στέγης  παλαιού δημοτικού σχολείου 3.425
ΣΥΝΟΛΟ 130.085 ευρώ.

Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Κατασκευή χώρων υγιεινής στο αγροτικό ιατρείο 25.000
Διαμόρφωση προαύλιου χώρου νηπιαγωγείου 12.220
Διαμόρφωση πάρκου 12.220
Περίφραξη παλαιού γηπέδου 12.220
Διάνοιξη χώρου απόρριψης μπαζών 6.980
Διάνοιξη και διαμόρφωση αγροτικών δρόμων  5.240
Κατασκευή αντιπλημμυρικής τάφρου 6.980
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 5.240
Τσιμεντόστρωση χώρων κοιμητηρίων 6.980
ΣΥΝΟΛΟ 93.080 ΕΥΡΏ

Τ.Δ. ΤΟΥΜΠΑΣ
Διαμόρφωση πλατείας 6.980
Κατασκευή πάρκου –παιδικής χαράς 12.220
Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης 6.980
Διάνοιξη  αγροτικών δρόμων  12.220
ΣΥΝΟΛΟ 38.400 ΕΥΡΩ.

Τ.Δ. ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
Ολοκλήρωση εργασιών δημοτικού καταστήματος 6.980
Διαμόρφωση χώρου αναψυχής σον Αγ. Παντελεήμονα 12.220
Αγροτική οδοποιία 12.220
ΣΥΝΟΛΟ 31.420 ΕΥΡΩ

Τ.Δ. ΜΕΣΙΑΣ
Περίφραξη και τσιμεντόστρωση κοιμητηρίων 12.220
Αντικατάσταση αγωγού όμβριων  υδάτων 12.220
Οργάνωση παιδικής χαράς 6.980
ΣΥΝΟΛΟ 31.420

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ 324.405 ΕΥΡΩ
Τέλος ψηφίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Έργα τα οποία θα εκτελεστούν είναι:
- ανάπλαση εισόδου  στο Τ.Δ. Πολυπέτρου 46. 995,35.
- ασφαλτόστρωση δρόμου κοιμητηρίων  Τ.Δ. Ευρωπού 45.000.
- κατασκευή βιολογικού ΤΔ Τούμπας άλλες 73.500 προστίθενται στο ποσό των 350 χιλ. ευρώ.

Ανταποδοτικά τέλη
Για τα ανταποδοτικά τέλη ελήφθησαν αποφάσεις για το οικονομικό έτος 2010. Παρέμειναν ίδια τα παρακάτω τέλη: ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ΤΑΠ, κοινόχρηστων χώρων, δικαίωμα χρήσης αρδευτικού δικτύου, δικαίωμα βοσκής, δικαίωμα ενταφιασμού,  και αποχέτευσης, τα οποία ψηφίσθηκαν ομόφωνα.
Κατά πλειοψηφία αποφασίσθηκαν αλλαγές στην υπηρεσία καθαριότητας, όπου στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης νερού στη χρήση νερού για τις ανάγκες του σπιτιού (μπάνιο, μαγείρεμα, πλυντήριο κλπ).  Έγιναν αλλαγές στην κατανάλωση των κυβικών μέτρων νερού, η κατηγορία από 0 μέχρι 100κ.μ. έμεινε ίδια με 0,28 λεπτά. Η κατηγορία από 101 μέχρι 150, έγινε 101 μέχρι 200κ.μ. με 0,47 λεπτά. Η κατηγορία 151 μέχρι 200, έγινε 201 μέχρι 300κ.μ.  με 0,67 λεπτά. Η κατηγορία 200 μέχρι 300 εντάχθηκε σε άλλες. Η κατηγορία από 300κ.μ. και άνω με 1 ευρώ.
Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με κατανάλωση για χρήση σε οικόπεδα, όπου δεν υπάρχουν οικίες  από 0 μέχρι 50κ.μ.  με 0,67 λεπτά και άνω των 50κ.μ. με 1 ευρώ.
Είναι φανερό ότι αυξάνεται η κατανάλωση στις δυο μεσαίες κατηγορίες , των 200 και 300 κυβικών μέτρων, έτσι ώστε μια μέση οικογένεια των τεσσάρων ατόμων να καταναλώνει περισσότερο νερό με λιγότερο κόστος.
Κατά πλειοψηφία αποφασίσθηκε το τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Αποφασίσθηκε μείωση του τέλους για τις οικίες από 1,50 του 2009 σε 1,30 για το 2010, και μείωση επίσης για άλλες χρήσεις από 2,04 σε 1,80 ευρώ.
Από τα τέλη αυτά τα οποία είναι ανταποδοτικά μεγάλο ποσό αφορά δαπάνη για φωτισμό οδών πλατειών και δημόσιων χώρων, αφορά μισθοδοσία υπαλλήλων, τη συμμετοχή στη ΔΙΑΚΗ, το απορριμματοφόρο, και διάφορες προμήθειες.