Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, 9:25:28 μμ
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022 17:52

Πρόσκληση σε γενική συνέλευση από τον Ιατρικό Σύλλογο Κιλκίς για τις 22 Αυγούστου

Σύμφωνα με τον Ν.4512/2018 και κατόπιν της από 07/07/2022 απόφασης του Δ.Σ. (πρακτικό ν.25) του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την 22-08-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, που βρίσκονται στο Κιλκίς επί της οδού Εθν. Αντίστασης 10 με Θεσσαλονίκης γωνία – 1ος όροφος, με θέματα:

 

  1. Απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της τετραετίας 2018-2022
  2. Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός των ετών 2018-2022
  3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2018-2022
  4. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς στις 16 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (αρ.πρ. εγγράφου του ΠΙΣ: 12729/27-5-2022)

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η 1η επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (Δευτέρα 22-08-2022) και ώρα 20.00.

Σε περίπτωση ματαίωσης της 1ης επαναληπτικής Συνέλευσης, η 2η επαναληπτική θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (Δευτέρα 22-08-2022) και ώρα 21.00

Για τη συγκρότηση νόμιμης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 100 και λιγότερα από 500 μέλη, απαιτείται κατά νόμο:

α) Να παρίσταται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

β) Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτί­ας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά την 1η επαναληπτική, εάν παρίσταται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του αριθμού των μελών που ορί­ζεται στην παραπάνω περίπτωση α’.

γ) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην 1η επαναλη­πτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται πλέον σε απαρτία κατά τη 2η επαναληπτική συνεδρίασή της όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού των μελών που ορίζεται στην περίπτωση α'.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 301 παρ. 2 περ.α’ του Ν. 4512/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος