Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024, 5:44:34 μμ
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008 09:43

Πρόσληψη καθηγητών από τον πίνακα ΑΣΕΠ

Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς ανακοινώνεται η πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2006 για διορισμό σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων κατά το σχολικό έτος 2008-2009.

Aκόμη, ανακοινώνεται η πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών όλων των κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι, α) έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία 30  μηνών έως 30-6-2008, β) έχουν πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών με επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους και γ) είναι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του Ν. 3255/2004 σε ποσοστό 40% για μόνιμο διορισμό κατά το σχ. έτος 2008-2009.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση-δήλωση για μόνιμο διορισμό σε μία μόνο Δ/νση ή Γραφείο Β/θμιας Εκπ/σης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 28-7-2008 μέχρι  31-7-2008.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης (21ης Ιουνίου 141) στο τηλέφωνο: 2341026046 στην κ. Μιχαλοπούλου Μάρθα.