Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 1:58:17 μμ
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2008 15:30

Πρώτα το χρήμα κι ύστερα ο διάλογος για τον «Καποδίστρια»

Δεν αρχίζουμε διάλογο αν δεν δούμε νωρίτερα να υλοποιούνται - κι όχι απλά να εξαγγέλονται - οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων της αυτοδιοίκησης.
Τη θέση αυτή υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ, Δήμαρχος Πικρολίμνης Δ. Σισμανίδης  με ανακοίνωσή του, όπου διευκρινίζει ότι η θέση αυτή είναι προσωπική κι όχι συλλογική του Δ.Σ.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε και ως απάντηση σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, χωρίς να  κατονομάζονται,
Υπενθυμίζουμε ότι η ΚΕΔΚΕ έχει ζητήσει από τις 16 Σεπτεμβρίου τις θέσεις των ΤΕΔΚ της χώρας επί της πρότασης του ΙΤΑ - στο ν. Κιλκίς προβλέπονται τρεις δήμοι εκ των οποίων ο ένας θα συγκροτηθεί με τη συνένωση των δήμων Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών και Κρουσσίων!- και έθεσε ως προθεσμία την 4η Οκτωβρίου.
Ο κ. Σισμανίδης με την ίδια ανακοίνωση του γνωστοποιεί ότι εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα συγκληθεί το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ για να αποφασίσει επί της εγκυκλίου της ΚΕΔΚΕ. Δοθείσης όμως της άποψης του κ. Σισμανίδη, αλλά και της αρχήθεν εκφρασθείσας απορριπτικής θέσης του Δημάρχου Κιλκίς, προεξοφλείται μετά βεβαιότητας ότι η διοίκηση της ΤΕΔΚ δεν πρόκειται να εισέλθει επί της ουσίας της πρότασης του ΙΤΑ εμμένοντας στην πάγια θέση ότι «πρώτα το χρήμα, κι ύστερα αρχίζουμε διάλογο».
Το κείμενο με τις απόψεις του κ. Σισμανίδη έχει ως εξής:
“Πριν δώδεκα μήνες (Οκτώβριος 2007) και εντός του προσυνεδριακού διαλόγου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ξεκινήσαμε μία πρώτη συζήτηση για την επικείμενη διοικητική μεταρρύθμιση των Ο.Τ.Α. (νέες συνενώσεις. “Καποδίστριας 2”, όπου εγώ πρώτος πρότεινα την δημιουργία δύο μεγάλων λειτουργικών και βιώσιμων Δήμων στο Νομό μας.
Ένα μήνα αργότερα (Νοέμβριος 2007) -στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.- ξανακούσαμε (όλοι οι αιρετοί) για την διοικητική μεταρρύθμιση (χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις), την επικροτήσαμε και την χειροκροτήσαμε.
Στους πρώτους έξι μήνες του 2008 (Ιανουάριος-Ιούνιος) τα οικονομικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διογκώθηκαν και θέσαμε την διοικητική μεταρρύθμιση σε “δεύτερη μοίρα”, με την προϋπόθεση ότι μόνο και όταν ικανοποιηθούν τα θεσμικά (πλήρης  διοικητική μεταρρύθμιση) και τα οικονομικά μας αιτήματα θα “ανοίξουμε” τον όποιο διάλογο για τις συνενώσεις.
Σήμρα, και μετά τη δημοσιοποίηση των προκαταρκτικών μελετων του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπου κατά την σύνταξή τους δεν ζητήθηκε η άποψή μας), διαφαίνεται μία προσπάθεια έναρξης του διαλόγου, με την ανακοίνωση μόνο οικονομικών μέτρων για την ανακούφιση της Τ.Α. και όχι   με την υλοποίησή τους.
Πέρα από αυτό, ούτε η Κυβέρνηση, ούτε αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις (κριτήρια, μέγεθος κ.α.) για τις νέες συνενώσεις των Ο.Τ.Α. και το κυριότερο δεν έχουν καθορίσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των (το 2010; το 2014;)
Κατά συνέπεια, όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει ένα “κλίμα” αβεβαιότητας σε όλους τους Ο.Τ.Α. -ειδικά στους μικρούς- που οδηγεί σε επενδυτική απραξία και ελλιπή στρατηγικό σχεδιασμό όταν καθημερινά αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
Θεωρώ ότι η όποια έναρξη εσωτερικού διαλόγου για τις νέες συνενώσεις είναι χωρίς αντικείμενο και χωρίς ουσία, αν δεν ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις της Κυβέρνησης. Πάντως, σε καμία περίπτωση -εμείς οι αιρετοί της περιφέρειας- δεν πρόκειται να γίνουμε το “μπαλάκι” στο “παιχνίδι” που παίζουν οι κοιμματικές παρατάξεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικά τους κομματικά συμφέροντα και προσωπικά οφέλη”.