Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024, 6:27:05 μμ
Παρασκευή, 16 Μαϊος 2008 10:21

Πρωτοβουλίες για αντιστάθμιση της απώλειας θέσεων εργασίας

Οι περιφερειακές διαρθρωτικές στατιστικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις  επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν τη μείωση της απασχόλησης στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της καπνοβιομηχανίας στην Κεντρική Μακεδονία κατά την περίοδο 2002-2005. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την ίδια περίοδο η απασχόληση αυξήθηκε στους τομείς των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των χρηματοοικονομικών), γεγονός που αντισταθμίζει την απώλεια θέσεων εργασίας στη βιομηχανία.

Σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο, η Κομισιόν αναλύει τον συσχετισμό μεταξύ αφενός της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και του αφανισμού των μικροεπιχειρήσεων καπνού στην Μακεδονία και αφετέρου της απώλειας θέσεων εργασίας σε αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας.
Το φαινόμενο της μετεγκατάστασης βιομηχανικών δραστηριοτήτων εκτός ΕΕ δεν είναι νέο και συνδέεται με τη διαρκή διαδικασία αναδιάρθρωσης των ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες. Η στρατηγική για τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται στις περιφέρειες αυτές πρέπει να επικεντρώνεται στους όρους προσέλκυσης επενδύσεων, προώθησης της καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και να δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων.
Σε επίπεδο ΕΕ δύο ειδικά μέσα διευκολύνουν την προσαρμογή σ’ ένα μεταβαλλόμενο βιομηχανικό περιβάλλον. Πρώτον, στο πλαίο της πολιτικής συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) η Κομισιόν ενέκρινε επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινοτικής συνδρομής από το ΕΤΠΑ για τις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, διατέθηκαν συνολικά 614.640.000 ευρώ στον άξονα προτεραιότητας «ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία».
Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) αποτελεί ένα νέο μέσο αρωγής προς τους υπεράριθμους, λόγω σοβαρής οικονομικής αναταραχής, εργαζομένους, ιδίως στις περιπτώσεις σημαντικής αύξησης των εισαγωγών στην ΕΕ, ραγδαίας πτώσης του μεριδίου της κοινοτικής αγοράς σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους ή μετεγκατάστασης της παραγωγής σε τρίτες χώρες. Η υποστήριξη που παρέχεται κατόπιν αιτήματος κάποιου κράτους μέλους περιλαμβάνει ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, όπως είναι η παροχή συμβουλών, η αναζήτηση θέσης εργασίας και τα επιδόματα κινητικότητας, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και άλλες μορφές κατάρτισης, καθώς και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.