Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, 2:20:50 μμ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008 04:39

Σε τροχιά υλοποίησης τα έργα υποδομής. του καθηγητή Γιώργου Τσιότρα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτικής αφορά στη δρομολόγηση και υλοποίηση μιας σειράς έργων για κάθε έναν από τους επτά νομούς στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο νομό του Κιλκίς, τα τελευταία 3,5 χρόνια, υλοποιούνται έργα και δράσεις που αφορούν όλους τους αναπτυξιακούς τομείς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής.
Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτικής αφορά στη δρομολόγηση και υλοποίηση μιας σειράς έργων για κάθε έναν από τους επτά νομούς στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο νομό του Κιλκίς, τα τελευταία 3,5 χρόνια, υλοποιούνται έργα και δράσεις που αφορούν όλους τους αναπτυξιακούς τομείς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής.
Από τον Αναπτυξιακό Νόμο στην περιοχή ωφελήθηκαν συνολικά 70 επιχειρήσεις, με συνολικό ύψος επένδυσης 106,7 εκ. ευρώ, συνολικό ύψος επιχορήγησης 47,5 εκ. ευρώ και δημιουργήθηκαν 423 νέες θέσεις εργασίας.
Στα πλαίσια του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο νομό Κιλκίς έχουν σχεδιαστεί για την πενταετία 2005-2009 193 έργα δημοτικά και διαδημοτικά, προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ. Από αυτά, υλοποιούνται 85 έργα, συνολικού προϋπολογισμμού 14,3 εκατ. ευρώ.
Πέρα από όλα αυτά, όμως, μέσω του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούνται στην περιοχή 149 έργα υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού 164,5 εκατ. ευρώ.
Με τα έργα που υλοποιούμε στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων, αποδεικνύουμε πως δεν υπάρχει “ξεχασμένη Ελλάδα”, δεν υπάρχουν πατρίκιοι και πληβείοι. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ανάπτυξη και στα ευρωπαϊκά κονδύλια και έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους ως Περιφέρεια να τους ενισχύσουμε, διότι έζησαν επί πολλά χρόνια την αδιαφορία της πολιτείας και την αναπτυξιακή υστέρηση.
Εξάλλου, η περιφερειακή πολιτική της κυβέρνησης σημαίνει έξοδο από την αφάνεια όλων των μειονεκτικών και υποβαθμισμένων περιοχών.
Μεταξύ άλλων, μέσω των έργων και δράσεων που προωθούνται, στοχεύουμε στη βελτίωση των δομών παραγωγής, τυποποίησης, μεταφοράς, μεταποίησης και εμπορίας, με στόχο την παραγωγή προϊόντων ποιότητας που έχουν υψηλότερη ζήτηση στην αγορά (νέα προϊόντα, προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και ονομασίας προέλευσης) και ενίσχυσης με σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και μέσα. Παράλληλα, όμως, επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας και στη δημιουργία ευέλικτων δομών πληροφόρησης, με στόχο την παροχή στήριξης στους ενδιαφερόμενους άμεσα και σε τοπικό επίπεδο.
Επιπλέον, στοχεύουμε στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, του αγροτικού τοπίου και των φυσικών πόρων της υπαίθρου, με την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, τον ολοκληρωμένο έλεγχο της ρύπανσης και της διαχείρισης αποβλήτων και τη μείωση της κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προωθείται η εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που ενσωματώνουν τις τοπικές ιδιομορφίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης της αγροτική οικονομίας. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην οργάνωση και δικτύωση των παραγωγικών φορέων, προωθούμε θεματικά προγράμματα ανάπτυξης στον αγροτικό χώρο, όπου διαπιστώνεται μοναδική υπεροχή μιας δραστηριότητας, πάντοτε με σαφή γεωγραφική αναφορά (μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, τουρισμός, πολιτισμός κτλ).
Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γνωρίζουμε πολύ καλά τα χρόνια προβληματα σε όλες τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της πολιτικής που εφαρμόζουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια είναι η οριστική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που θα επιφέρει ένα καλύτερο αύριο για όλους τους πολίτες.