Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, 9:27:41 πμ
Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023 09:17

Σήμερα θα ηχήσουν οι σειρήνες συναγερμού

Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, κατά την Άσκηση ΤΑΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-23», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την Επικράτεια, όπως παρακάτω:

 

            Τοπική ώρα: 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

            Τοπική ώρα: 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

            Τοπική ώρα: 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού Χημικής-Βιολογικής-Ραδιολογικής-Πυρηνικής απειλής για χρονική διάρκεια εκατόν είκοσι (120) δευτερολέπτων.

            Τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης προειδοποιητικού συναγερμού Χημικής-Βιολογικής-Ραδιολογικής-Πυρηνικής απειλής για χρονική διάρκεια εκατόν είκοσι (120) δευτερολέπτων.

            Επίσης, γνωστοποιείται στο κοινό, ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.