Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 12:18:20 μμ
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008 07:35

Σκληραίνουν τη στάση τους και οι γιατροί του Κιλκίς

Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς στη συνεδρίασή του, της 02/12/2008, μετά την ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Βλαδίμηρο Παναγιωτίδη, ο οποίος έλαβε μέρος στη σύνοδο της ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 22/11/2008, με κύριο θέμα τις καθυστερήσεις πληρωμής από τον Ο.Π.Α.Δ. των συμβεβλημένων ιατρών, αποφάσισε ομόφωνα:


1. Συμμετοχή στην προειδοποιητική, πανιατρική απεργία της 15/12/2008, που έχει αποφασίσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η οποία είναι δεσμευτική για όλους τους ιατρούς, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
2. Την ίδια ημέρα (15/12/2008) θα πραγματοποιηθεί η σύγκληση ανοιχτής ενημερωτικής σύσκεψης στα πλαίσια της απεργίας στην αίθουσα της Νομαρχίας Κιλκίς ώρα 10π.μ., προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση επί των τρεχουσών εξελίξεων.
3. Συνολική αναστολή των ατομικών συμβάσεων με τον Ο.Π.Α.Δ. από 01/01/2009. Σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Π.Ι.Σ. η αναστολή των ατομικών συμβάσεων νομιμοποιείται από το γεγονός ότι ο έτερος των συμβαλλομένων, εν προκειμένω ο Ο.Π.Α.Δ., δεν τηρεί τη συμβατική του υποχρέωση που είναι η έγκαιρη απόδοση των οφειλομένων ποσών στους δικαιούχους ιατρούς. Κατόπιν τούτου από 01/01/2009 οι συμβλημένοι με τον Ο.Π.Α.Δ. ιατροί θα λειτουργούν όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Π.Ι.Σ. στο κεφάλαιο που αναφορά τη συνολική αναστολή των συμβάσεων.
4. Εξουσιοδότηση από όλους τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς προς τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς για διακοπή των ατομικών ιατρικών συμβάσεων με τον Ο.Π.Α.Δ. (συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης και αποστέλλεται στον Ι.Σ.Κ. Καμπάνη Κιλκίς). Το σύνολο των εξουσιοδοτήσεων θα παραμείνει στον Ι.Σ.Κ., σε αναμονή νέων αποφάσεων νέων αποφάσεων και οδηγιών του Π.Ι.Σ. ανάλογα με τις εξελίξεις.
5. Κοινοποίηση της απόφασης για την απεργία της 15/12/2008 στο Νοσοκομείο Κιλκίς, στο Νοσοκομείο Γουμένισσας, στα Κ.Υ Πολυκάστρου & Δροσάτου, προκειμένου να ορίσουν προσωπικό ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να προχωρήσουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.
6. Δημοσίευση στον τοπικό τύπο των παραπάνω ενεργειών προς ενημέρωση των πολιτών και κοινοποίηση προς τα νομαρχιακά τμήματα Ο.Π.Α.Δ., Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Γ.Σ.Ε.Ε., Ε.Λ.Μ.Ε.