Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 12:05:00 μμ
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008 15:03

Σκληρή απάντηση Μπαλάσκα σε ΤΕΕ

Σχετικά με όσα υποστηρίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Κ. Μακεδονίας για το θέμα της ανάθεσης εκπόνησης και υπογραφής μελετών έργων σε συνταξιούχο υπάλληλο της Νομαρχίας, ο Νομάρχης Κιλκίς, κ. Ευάγγελος Μπαλάσκας, δήλωσε τα εξής:
«Για μια ακόμη φορά διαπιστώνω την εμμονή ορισμένων κύκλων να επαναφέρουν με διάφορες αφορμές και κίνητρα το ζήτημα των πρόχειρων διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 45.000 Ευρώ.
Αυτήν τη φορά το Τεχνικό Επιμελητήριο Κ. Μακεδονίας, ύστερα από ερώτημα του συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου «Ανεξάρτητη Νομαρχιακή Συμπαράταξη», γνωστών θιασωτών της τήρησης της νομιμότητας και της συστηματικής προπαγάνδας για το θέμα αυτό, αποφαίνεται ότι δήθεν τίθεται ζήτημα μη νομότυπης ανάθεσης εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων από συνταξιούχο υπάλληλο της Νομαρχίας.
Κατ’ αρχάς ο εν λόγω συνταξιούχος υπάλληλος αφενός έχει προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου από την ΑΝΕΑΠ, ανάμεσα στους σκοπούς της οποίας είναι η τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών της Ν.Α. Κιλκίς, και  αφετέρου έχει διατεθεί από αυτήν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω της πανθομολογούμενης αξιοσύνης του και της πολυετούς εμπειρίας του στα θέματα αυτά. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι είναι αυτός που κατ’ αποκλειστικότητα υπογράφει τις σχετικές μελέτες, όπως κάποιοι επιχειρούν ψευδώς να δημιουργήσουν εντυπώσεις στους πολίτες.
Ως προς το ζήτημα της εκπόνησης των μελετών δημοσίων έργων δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας μας δημιουργήθηκε πρόβλημα σχετικά με την υπογραφή τους από υπομηχανικούς και ουδεμία σχετική εγκύκλιος από το αρμόδιο υπουργείο μας έχει αποσταλεί. Επιπλέον ο ν. 3316/2005 εφαρμόζεται, σύμφωνα με το αρθ. 2 παρ.1, στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, όταν αυτές δεν εκπονούνται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής. Απορώ λοιπόν από ποια στοιχεία το ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας, αν έχει μεταφερθεί σωστά η γνωμοδότησή του σε σχετικό δημοσίευμα, συμπεραίνει ότι οι υπάλληλοι-μελετητές δημοσίων έργων πρέπει να είναι διπλωματούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.    
Από την άλλη πλευρά για την επίβλεψη των δημοσίων έργων η υπηρεσία  μας απέστειλε σχετικό ερώτημα προς τη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία από τον Μαϊο του έτους 2006 έχει αποφανθεί εγγράφως ότι «η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού, χωρίς να θέτει περιορισμούς στην μορφή της υπαλληλικής σχέσης τους». Επομένως και στο ζήτημα αυτό οι κατηγορίες είναι αβάσιμες.
Άλλωστε θα ήθελα να τονίσω ότι το ΤΕΕ δεν αποτελεί δημόσια αρχή και οι όποιες γνωμοδοτήσεις του δεν είναι δεσμευτικές και πολύ περισσότερο δεν αποτελούν κριτήριο δράσης για τις διοικητικές αρχές του τόπου.
Για άλλη μια φορά κάποιοι επιδιώκουν να σταθούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τόπου μας και διατηρούν στην επικαιρότητα ένα ζήτημα το οποίο ήδη ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη, τα πορίσματα της οποίας οφείλουν οι πάντες να αναμένουν και να τα σεβαστούν. Ίσως η παραγωγή έργου τους δυσαρεστεί καθώς δεν εξυπηρετεί τα πολιτικά τους σχέδια. Η εμπιστοσύνη των πολιτών του νομού στο πρόσωπό μου είναι δεδομένη και μόνο απέναντι σε αυτούς είμαι υπόλογος.