Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024, 1:16:04 μμ
Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023 13:18

Στα σκαριά νέο αιολικό στην Παιονία

Πήρε το πράσινο φως σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους ακόμα ένα πρότζεκτ πράσινης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του ΥΠΕΝ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16 MW» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Λυκότοπος» του Δήμου Παιονίας.

Ο  ΑΣΠΗΕ θα αποτελείται από τέσσερις ανεμογεννήτριες.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα αποτελείται από τέσσερις  ανεμογεννήτριες, τύπου V150 της εταιρείας Vestas και ονομαστικής ισχύος 4 MW, με διάμετρο δρομέα (πτερωτής) 150 m και ύψος πυλώνα 105 m, και συνολικής ισχύος 16 MW. Το έργο προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Λυκότοπος», σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Το προτεινόμενο έργο θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 km από το «Κάστρο».

Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από τις ανεμογεννήτριες του παραπάνω αιολικού πάρκου θα συγκεντρώνεται μέσω υπογείων καλωδίων Μέσης Τάσης στον οικίσκο ελέγχου, και στη συνέχεια μέσω άλλων υπόγειων καλωδίων μέσης τάσης (ΜΤ) θα οδηγείται σε Υποσταθμό ανύψωσης τάσης 150/33 kV, ο οποίος θα κατασκευαστεί στη θέση «ΓΟΡΓΟΠΗ», εμβαδού 9.743,75 τμ., σε ευθεία απόσταση περίπου 114 m δυτικά των ορίων του πολυγώνου του υφιστάμενου υποσταθμού ΑΔΜΗΕ στη θέση «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ». Το μήκος της υπόγειας γραμμής μεταφοράς Μ.Τ. θα είναι συνολικά ίσο με 18,52 km.

Συνοδά έργα:

1. Έργα οδοποιίας (δρόμος πρόσβασης και εσωτερικό οδικό δίκτυο).

2. Έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης της νέας ανεμογεννήτριας με τον οικίσκο ελέγχου και με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.