Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 10:29:46 πμ
Δευτέρα, 06 Απριλίου 2009 05:57

Στην Αξιούπολη το περιφερειακό παράρτημα Μακεδονίας του ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με έδρα τα Χανιά της Κρήτης, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου πολιτικού και επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να φέρει πιο κοντά στις νέες γενιές τα οράματα, τα ιδανικά, τα επιτεύγματα και την ιστορική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σήμερα που οι λαοί αναζητούν πρότυπα και ιδανικά το Ίδρυμα πιστεύει ότι ο πολιτικός που έδωσε πνοή και περιεχόμενο στο ανορθωτικό όραμα του ελληνισμού και σχεδίασε και πέτυχε μια αληθινή εθνική αναγέννηση αποτελεί ένα αξεπέραστο πρότυπο και για τη σύγχρονη εποχή.


Με σκοπό τη διάδοση των ιδεών και των παρακαταθηκών του μεγάλου Έλληνα το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» επιδιώκει σταθερά την ενίσχυση της παρουσίας του σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο προχωρεί στην ίδρυση παραρτημάτων, αρχής γενομένης από τη Μακεδονία. Έδρα του Περιφερειακού Παραρτήματος θα είναι η Αξιούπολη του Νομού Κιλκίς, στο Δήμο της οποίας υπάγεται διοικητικά η περιοχή του Σκρα, όπου το 1918 έγινε κρίσιμη μάχη που έκρινε την τύχη της Μακεδονίας.
Στις 15 Μαρτίου με πρωτοβουλία του Δήμου Αξιούπολης και της Δημάρχου κυρίας Σόνιας Συμεωνίδου πραγματοποιήθηκε  στην Αξιούπολη σύσκεψη των πρώτων ιδρυτικών μελών του παραρτήματος. Σε αυτή μετείχαν προσωπικότητες από όλους σχεδόν τους νομούς της Μακεδονίας (Δήμαρχοι, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρόεδροι Κρητικών Συλλόγων κ.α.). Εκ μέρους του Ιδρύματος παρέστη ο Γενικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Παπαδάκης.     
Βασική καινοτομία του Περιφερειακού Παραρτήματος είναι ότι σε αυτό θα εκπροσωπούνται και οι 13 νομοί της Μακεδονίας, ενώ προβλέπεται σε κάθε νομό να δημιουργηθεί Τοπικό Παράρτημα. 
Το Περιφερειακό Παράρτημα θα τελεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», δεν θα αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο ούτε θα έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.
Σκοπός του Παραρτήματος είναι η συνεργασία, η συμπαράσταση και η ηθική και, εφόσον είναι δυνατόν, η οικονομική ενίσχυση με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την εκπλήρωση της αποστολής του.
Ειδικότερα στον ανωτέρω σκοπό εμπίπτουν:
α)  Η στενή συνεργασία με το Ίδρυμα και η υποστήριξη του επιστημονικού και πολιτισμικού έργου του.
β) Η συμβολή στην προσπάθεια του Ιδρύματος για εντοπισμό αρχείων, βιβλιοθηκών και υλικού που αφορούν τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την εποχή του και η επιδίωξη δωρεάς αυτών προς το Ίδρυμα.
γ) Η προώθηση και η διάδοση των ιδεών και δράσεων του Ιδρύματος.
δ) Η ανάδειξη του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Μακεδονία και ειδικότερα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ε) Η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν την παρουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Μακεδονία, καθώς και η ανάδειξη και η προβολή ιστορικών τόπων της Μακεδονίας, με τους οποίους συνδέθηκε ο μεγάλος πολιτικός. 
στ) Η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις εφόσον αναφέρονται στην ιστορική περίοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου.   
ζ) Η έκδοση και η διακίνηση ενημερωτικού εντύπου για τη δράση και το έργο του Ιδρύματος.
η) Η διακίνηση των εκδόσεων, έντυπου υλικού και αντικειμένων του Ιδρύματος.
θ) Η δημιουργία στην έδρα του Παραρτήματος εκθετηρίου (βιβλία, φωτογραφικό υλικό, έντυπα, αναμνηστικά αντικείμενα) τα οποία θα μπορούν να εκτίθενται σε πόλεις της Μακεδονίας, καθώς και η προσπάθεια για εμπλουτισμό τοπικών βιβλιοθηκών.
ι) Η συγκέντρωση, καταγραφή και ανάδειξη της συμμετοχής της Κρήτης στους αγώνες για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών ιστορικών τόπων του ελληνισμού.
ια) Η συνεργασία με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των τοπικών συλλόγων Κρητών με σκοπό την προώθηση των παραπάνω στόχων.
ιβ) Η καθιέρωση ετήσιας συνεστίασης του Παραρτήματος κατά την οποία θα προσκαλούνται εκπρόσωποι του Ιδρύματος.
ιγ) Η καθιέρωση περιοδικών επισκέψεων στην Κρήτη.
ιδ) Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η πρόκληση του ενδιαφέροντός της για το έργο του Ιδρύματος με σκοπό την εξεύρεση χορηγών και πόρων για ενίσχυση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου του Ιδρύματος (προκήρυξη διαγωνισμών, απονομή υποτροφιών, εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σχετικών με το έργο και την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου).
Η προώθηση των παραπάνω σκοπών θα τελεί πάντα υπό την εποπτεία του Ιδρύματος και θα πραγματοποιείται με τη γραπτή έγκρισή του.  

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Το Παράρτημα θα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή στην οποία θα μετέχουν:
α)  Ένας εκπρόσωπος από κάθε Νομό της Μακεδονίας. 
β) Τρεις Πρόεδροι Κρητικών Συλλόγων της Μακεδονίας. Αυτοί θα εκλέγονται προηγουμένως από τους υπόλοιπους Προέδρους των Κρητικών Σωματείων. 
γ) Τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Βενιζέλος. 

ΕΦΟΡΕΙΑ
Η Διοικούσα Επιτροπή, έπειτα από απόφασή της, συνιστά, από μέλη ή και από μη μέλη της, επταμελή (7μελή) Εφορεία, στην οποία μεταβιβάζει κατά πλήρη δικαιοδοσία ορισμένες από τις αρμοδιότητές της και αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, μέσα στο πλαίσιο γενικών οδηγιών που θα της παρέχει.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Ιδρύεται ένα σε κάθε νομό της Μακεδονίας.
Το κάθε παράρτημα διοικείται από πενταμελή (5μελή)  Τοπική Διοικούσα Επιτροπή. Σε αυτή συμμετέχει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου Κρητών. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται με απόφαση της συνέλευσης του Τοπικού Παραρτήματος. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προγραμματίζει το επιστημονικό και πολιτισμικό έργο του Περιφερειακού Παραρτήματος και θέτει υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής τους στόχους της. Ο προγραμματισμός της πρέπει να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Ίδρυμα.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συμμετέχουν αυτοδικαίως οι Δήμαρχοι των πρωτευουσών των νομών της Μακεδονίας και διακεκριμένες προσωπικότητες της Μακεδονίας από το χώρο της επιστήμης, της πολιτικής και της τέχνης.