Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 2:33:16 μμ
Τρίτη, 07 Οκτωβρίου 2008 15:44

Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης του Κιλκίς

Στον μακροχρόνιο σχεδιασμό ανάπτυξης μιας πόλης και πολύ περισσότερο ενός Δήμου, πρέπει να αναφέρεται καθαρά ο Στρατηγικός – Οραματικός στόχος τον οποίο εξυπηρετεί αυτός ο σχεδιασμός καθώς και όλες οι  απαραίτητες ενέργειες  για την σταδιακή υλοποίησή  του. Ο νέος Στρατηγικός – Οραματικός σχεδιασμός πρέπει να έχει τίτλο: Σχεδιάζουμε το Κιλκίς του αύριο, έναν Δήμο δορυφόρο της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της  ποιότητας ζωής των κατοίκων του.


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το πρώτο δεδομένο που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη είναι ότι η υπερσυγκέντρωση  κατοικιών και δραστηριοτήτων στο κέντρο της πόλης δημιούργησε ασφυκτικές καταστάσεις σε σημείο  που η εξυπηρέτηση του πολίτη για την οποιαδήποτε ανάγκη του να είναι προβληματική. Η έλλειψη περιφερειακού δρόμου,  (δεδομένου ότι δεν υπάρχει ούτε  περιμετρικός δρόμος),  προκαλεί την κυκλοφοριακή συμφόρηση του κέντρου.  Πρέπει λοιπόν να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην κατασκευή του περιμετρικού και τον σχεδιασμό του περιφερειακού δρόμου, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δικτύου πεζόδρομων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας.
Ξεκινώντας από το ιστορικό – εμπορικό  κέντρο της πόλης, θα πρέπει να σχεδιαστεί μια ήπια κυκλοφορία των οχημάτων, τέτοια που θα αποσυμφορήσει το κέντρο και δεν θα αποκλείει και την προσβασιμότητά του. Ταυτόχρονα χρειάζεται η ενοποίηση των χώρων πρασίνου, πλατειών,  πεζόδρομων, και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας ξεκινώντας από τον λόφο του Αγίου Γεωργίου μέχρι την πλατεία Γαλήνης (παλιό ζωοπάζαρο), προκειμένου το κέντρο να γίνει ελκυστικό τόσο για ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις όσο και για λόγους ψυχαγωγίας, περιπάτου και εκδηλώσεων. Το ανάγλυφο της κάτω πόλης και του κέντρου επιτρέπει, στους βασικούς οδικούς άξονες να δημιουργηθούν και ποδηλατόδρομοι.
Η δεύτερη ζώνη της πόλης, κυρίως οικιστική, πρέπει να αποκτήσει τους μικρούς χώρους πρασίνου ή παιδικές χαρές για να διατηρήσει τον χαρακτήρα της γειτονιάς, όπου μπορούν τα παιδιά να παίξουν, όπως και τους αναγκαίους χώρους  στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του κέντρου. Η αποσυμφόρηση  του ιστορικού κέντρου όσο αφορά κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις βαριάς όχλησης, μερικές  δημόσιες υπηρεσίες, εταιρίες μεταφορών, συγκοινωνιακά μέσα και νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, είναι
απαραίτητη. Η  πρόσβαση μέσων μεταφοράς στο κέντρο πρέπει να διευκολύνεται κάποιες ώρες αιχμής και να απαγορεύεται αντίστοιχα τις υπόλοιπες ώρες.
Η ολοκλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων περιμετρικά της πόλης, αρχίζοντας από το κολυμβητήριο, το δεύτερο κλειστό γήπεδο, το γήπεδο στην περιοχή του 1ου Λυκείου και οι αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων είναι έργα άμεσης προτεραιότητας για τους νέους και τις νέες. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των περιφερειακών δημοτικών διαμερισμάτων με κάποιες βελτιώσεις  πρέπει να λειτουργήσουν ως βοηθητικοί χώροι.
Η ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, από τα λίγα που έχουν απομείνει, (η παλαιά Νομαρχία, οι δίδυμες αποθήκες, το λουτρό, το παλιό γυμνάσιο, οι καπναποθήκες, η κατοικία του εκάστοτε Μητροπολίτη, κα) πρέπει να τύχει ιδιαίτερης μέριμνας για να καλύψει κενά στον πολιτισμό, τον τουρισμό και την εκπαίδευση.
Η σταδιακή ενσωμάτωση στον ιστό της πόλης των χώρων του σημερινού στρατοπέδου Καμπάνη και του εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου Δογάνη, ως δύο περιμετρικά πάρκα της πόλης, θα δώσει μια ουσιαστική ανάσα πρασίνου ανακόπτοντας την τάση της πυκνής δόμησης περιμετρικά της πόλης . Η αξιοποίηση δε του παλιού στρατιωτικού αεροδρομίου ως χώρου πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις , ψυχαγωγία, ορισμένες αθλητικές δραστηριότητες (αερομοντελισμός, Rally δεξιοτεχνίας, πεζοπορία, επιδείξεις μαζικού και σχολικού αθλητισμού), για την πιθανή μεταφορά της ετήσιας εμποροπανήγυρης, ως ανοιχτός εκθεσιακός χώρος, ως χώρος δεύτερης λαϊκής αγοράς,  θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της πόλης και θα δώσει κίνητρα ουσιαστικής αξιοποίησης των γύρω χώρων.
Έτσι όπως είναι δομημένη σήμερα η πόλης του Κιλκίς και το ανάγλυφο της γύρω περιοχής μας επιτρέπει να πούμε ότι για τις μελλοντικές επεκτάσεις της πόλης, το νοτιοανατολικό μέρος, δηλ. από τον κεντρικό δρόμο Κιλκίς – Θεσσαλονίκη μέχρι τον δρόμο προς Αργυρούπολη θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο καθαρά με όρους και προϋποθέσεις οικιστικής χρήσης, με συντελεστές δόμησης όμως που να έχουν χαρακτηριστικά  ανθρώπινης διαβίωσης.
Το δυτικό κομμάτι, δηλ. από την αρχή της 21ης Ιουνίου μέχρι το σημερινό στρατόπεδο Καμπάνη, να απορροφήσει υπηρεσίες, μεταφορές, συγκοινωνιακά μέσα, τις κύριες αθλητικές εγκαταστάσεις και ελαφριάς μορφής βιοτεχνίες. Το βόρειο τμήμα πίσω από τον λόφο του Αγ. Γεωργίου ίσως ενδείκνυται ως χώρος λειτουργίας ενός βιοτεχνικού πάρκου.
Όσο αφορά το δυτικό κομμάτι της πόλης πρέπει να πούμε ότι είναι αναγκαίες δύο παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά στην σταδιακή μεταφορά των σφαγείων, για ευνόητους λόγους και η δεύτερη στην κατασκευή του κόμβου πρόσβασης προς το Μεταλλικό από τα ΤΕΙ και το παλιό πεδίο βολής. Επίσης, απαραίτητος είναι και ο δρόμος που θα ενώνει την πόλη με την Αργυρούπολη από την σημερινή Αστυνομία και τους παλιούς αμπελώνες των Στενημαχιτών.
Σημαντικό ρόλο στην φυσιογνωμία και την ποιότητα ζωής μπορούν να παίξουν τα δύο δασύλλια περιμετρικά της πόλης (στην περιοχή του ηρώου και στην περιοχή πίσω από το νέο γηροκομείο). Πνεύμονες πρασίνου οι οποίοι με τις κατάλληλες ήπιες παρεμβάσεις και χρήσεις θα δώσουν  τη δυνατότητα στους πολίτες να απολαμβάνουν  τη φύση καθημερινά, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από τον τόπο κατοικίας τους.
Το οδικό δίκτυο  θέτει από μόνο του  τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν. Η σύνδεση του κάθετου άξονα της Εγνατίας με την πόλη, ο περιμετρικός της πρώτης επέκτασης, ο μεγάλος περιφερειακός και η βελτίωση του άξονα Κιλκίς – Βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου, είναι έργα πνοής απαραίτητα για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.