Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 2:35:05 μμ
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008 11:05

Συνάντηση βαλκάνιων με ορίζοντα τη συνεργασία

Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητή, Γιώργου Τσιότρα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008, η πρώτη τεχνική συνάντηση της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας (BBSRC) της CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions). Η συνάντηση θα γίνει στο ξενοδοχείο City (Θεσσαλονίκη, οδός Κομνηνών 11) και θα αρχίσει στις 9.30 το πρωί.
Ο κ. Τσιότρας είναι Πρόεδρος της Επιτροπής από τις 26 Ιουνίου 2008 και η τεχνική συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Επιτροπή ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών μελών και σε τεχνικό επίπεδο.
Όπως δήλωσε ο κ. Τσιότρας, «στόχος είναι να αξιοποιηθεί το σύνολο των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που είναι διαθέσιμα για τη γεωγραφική ζώνη των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, σε διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, όπως μέχρι σήμερα κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε συνεργασία με σημαντικές περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη. ...».
Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν 20 σύμβουλοι εδαφικής συνεργασίας από Περιφέρειες των τεσσάρων (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία) από τις συνολικά επτά χώρες της Επιτροπής, οι οποίοι θα ενημερωθούν κατ’ αρχήν για τις συγχρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν και στη συνέχεια θα κάνουν επιτόπια συνεργασία μεταξύ τους για την προετοιμασία κι υποβολή πιλοτικών προτάσεων για συγχρηματοδότηση. Επίσης, θα υπάρχουν και παρατηρητές οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (π.χ. Οργανισμός για τη Συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο κτλ.).