Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024, 12:26:57 μμ
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008 03:49

Θέσεις για την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τις τελευταίες μέρες ο κόσμος έγινε θεατής σημαντικών κοινωνικών  και πολιτικών εξελίξεων. Αστυνομικός ο οποίος αμείβεται από τους  φόρους των πολιτών για να τους προστατεύει προέβη σε κατάχρηση  εξουσίας με άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο ενός 15χρονου ανηλίκου παιδιού. 
Η πράξη αυτή προκάλεσε κύμα αντιδράσεων με άμεσο επακόλουθο ένα  γιγαντιαίο ξέσπασμα του οποίου η ανικανότητα των υπευθύνων να  αφουγκραστούν τον εν λόγω κοινωνικό αναβρασμό προκάλεσε τη διατάραξη  της κοινωνικής συνοχής και της εσωτερικής ειρήνης.


Θεωρούμε ότι ρόλος της ελληνικής αστυνομίας είναι να προστατεύει  τους πολίτες, την προσωπικότητα τους και την περιουσία τους από  μειοψηφίες που πέρα από το σώμα των διαδηλωτών προχώρησαν σε έκτροπα.
Επίσης πιστεύουμε ότι όλο αυτό το κοινωνικό ξέσπασμα δεν ήταν τυχαίο,  ο θάνατος ενός ανηλίκου παιδιού ήταν απλά η αφορμή και τα αίτια είναι  πολύ βαθύτερα, ρόλος κάθε προοδευτικού φορέα είναι να αφουγκραστεί τα  κοινωνικά προβλήματα, το μήνυμα της μάζας και έπειτα από ευρύ  κοινωνικό διάλογο να προτείνει λύσεις.
Εμείς ως δίκτυο μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και μεταπτυχιακών  φοιτητών Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. νομού Κιλκίς προτείνουμε στις κοινωνικές 
ομάδες που εκφράζουμε τα εξής:
Για την παιδεία:
Πιστεύουμε στην ενιαία βάση μόρφωσης και εκπαίδευσης με περεταίρω  εξειδίκευση έτσι ώστε να καταπολεμηθεί και να καταπολεμάται η ανεργία  τριβής. Μέσω της επανεξειδίκευσης των ανέργων από τα ΙΔΒΕ. Αυτό το  μέτρο μπορεί να επιφέρει κατάργηση των πανελληνίων κατατακτηρίων  εξετάσεων και ο καθένας να εργάζεται και να σπουδάζει εκεί που θέλει  ανάλογα με την εργασία του και τις ανάγκες της κοινωνίας.
Διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών, μέσω της ενίσχυσης και γενίκευσης  θεσμών όπως το ολοήμερο σχολείο και μέσω της λήψης ενδοσυστημικών  αντισταθμιστικών μέτρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Την θεσμοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης με έμφαση στην αναδιανεμητική  και όχι εργαλειακή διάσταση αυτής η οποία επενδύει στην ανάπτυξη των  δεξιοτήτων του πολίτη και αντιμετωπίζεται μέσα από μία οπτική γωνιά  πολιτική, πολιτισμική, κοινωνική  και μέσα από μία οπτική γωνιά που   συνδέεται με την απασχόληση.
Την θεσμοποίηση μιας ολοκληρωμένης-διαφανούς διαδικασίας  αποτίμησης-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες,  με έμφαση στην ανατροφοδοτική και όχι στην ταξινομητική λειτουργία της  αξιολόγησης.
Την σταθερή ενίσχυση και αναβάθμιση θεσμική και οικονομική του  Δημοσίου πανεπιστημίου.
Την Διασφάλιση της δημόσιας, δωρεάν παιδείας.
Ένας μαθητής μέλος του εν λόγω δικτύου εισηγήθηκε όσον αφορά   κάποιους προβληματισμούς και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στην   πορεία της μαθητικής του ζωής και το σώμα της ιδρυτικής ολομέλειας τα   υιοθέτησε ως μερικά από τα σύγχρονα προβλήματα των νέων μαθητών του   νομού αλλά και της Ελλάδος καθώς και μερικές από τις «εναρκτήριες   σπίθες» ίδρυσης αυτής της ευρείας συλλογικότητας. Η εισήγηση ήταν η  εξής:
Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος
Δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση του μαθητή
Ανοργάνωτο εκπαιδευτικό σύστημα
Έλεγχος καθηγητών
Προβλήματα με τα εκπαιδευτικά βιβλία τα οποία συν τις άλλοις περιέχουν ασάφειες
Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Απόκρουση κάθε άμεσης ή έμμεσης προσπάθειας ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων.
Διανομή δωρεάν συγγραμμάτων ανά φοιτητή και ανά μάθημα ως προς την  εξεταστέα ύλη, με την βιβλιογραφία να βρίσκεται στη διάθεση των  φοιτητών σε πολλαπλά αντίτυπα στις βιβλιοθήκες των σχολών.
Θωράκιση του πανεπιστημιακού ασύλου και πιστή εφαρμογή του Ν. 1268/82,  προσθέτοντας όμως την συμπλήρωση στο νόμο ότι κάθε πανεπιστήμιο πρέπει  να διαθέτει την δική του εσωτερική ασφάλεια, η οποία, η οποία θα είναι  υπεύθυνη να παρεμβαίνει σε αυτόφωρα κακουργήματα και θα υπάγεται στα  όργανα συνδιοίκησης του πανεπιστημίου. Σε περίπτωση αυθαιρεσίας των  οργάνων εσωτερικής ασφάλειας, αυτοί που τα στελεχώνουν και τα  υπηρετούν θα λογοδοτήσουν σε αυτά και στην ελληνική Δικαιοσύνη.
Καθιέρωση του θεσμού της κρίσης των καθηγητών από τους φοιτητές ώστε  να περιοριστεί η καθηγητική αυθαιρεσία.
Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης, γιατί το  πανεπιστήμιο ανήκει στους φοιτητές.
Αναβάθμιση άρδην των μεθόδων διδασκαλίας και του συστήματος  μεταδοτικότητας της γνώσης
Εκσυγχρονισμός των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά μόνο προς την σωστή  κατεύθυνση κάλυψης των αναγκών των φοιτητών, του λαού και της κοινωνίας
Συνοδεία καλογραμμένων σημειώσεων του καθηγητή για κάθε σύγγραμμα που  θα διανέμονται κατευθείαν από την γραμματεία και θα κατατοπίζουν τον   φοιτητή εύκολα στο αντικείμενο της εξεταστέας ύλης. Η αξιολόγηση των  σημειώσεων αυτών ενδείκνυται
Εισαγωγή της πρακτικής εξάσκησης ως συμπλήρωμα της ακαδημαϊκής   διδασκαλίας η οποία αποδεδειγμένα είναι ανώτερο μέσο μάθησης, αυξάνει 
το παραγόμενο έργο του πανεπιστημιακού οργανισμού και πιθανότατα   μπορεί να συμπληρώσει το εισόδημα των φοιτητών που αντιμετωπίζουν  οικονομικό πρόβλημα.
Εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια του συστήματος αναγνώρισης ενός   μαθήματος σε έναν φοιτητή με την προσκόμιση δύο (2) εργασιών ως  εναλλακτική λύση, κάτι που εφαρμόζεται ήδη στα καλύτερα και διεθνώς  αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του νομού.
Διεύρυνση και επέκταση σε όλους τους οικονομικά αδυνάτους φοιτητές του  δικαιώματος στέγασης
Επίσης το εν λόγω δίκτυο υιοθετεί και τις εθνικές θέσεις της Νεολαίας 
ΠΑΣΟΚ για τον μαθητή και τον φοιτητή οι οποίες είναι οι εξής:
Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα για τη νέα εποχή , με αύξηση από τον  πρώτο χρόνο των δαπανών για την παιδεία κατά 1 δισ. Ευρώ, με στόχο να 
φθάσουν το 5% του ΑΕΠ στο τέλος της τετραετίας.
Σύγχρονες υποδομές, πληροφορική και νέες τεχνολογίες παντού, από το  σχολείο έως το Πανεπιστήμιο.
Ένα ανοικτό σχολείο που βλέπει στο μέλλον - Φορητός υπολογιστής και  δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή.
Απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση του διαδικτύου και  γλωσσομάθειας μέσα από το σχολείο.
Για κάθε νέο που παίρνει Εθνικό Απολυτήριο, εγγυημένο ποσό από το  κράτος στο ύψος του κόστους σπουδών. Το ποσό αυτό θα κατευθύνεται στο  δημόσιο ίδρυμα που θα τους δέχεται.
Δημόσια ανώτατη εκπαίδευση που πρωταγωνιστεί διεθνώς
Όλα τα συγγράμματα στο διαδίκτυο και δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο  διαδίκτυο για τους φοιτητές.
Είμαστε υπέρ της έκφρασης των κοινωνικών ομάδων που διεκδικούν τα  αυτονόητα δικαιώματα τους όπως το δικαίωμα του σεβασμού της ζωής, της  αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και του βίου. Τα σχολεία και τα  εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι ανοιχτά στους εκπαιδευομένους  προσφέροντάς τους παιδεία και μόρφωση ανάλογες των αναγκών τους και  αυτών του κοινωνικού συνόλου.
Ως δίκτυο μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. νομού Κιλκίς είμαστε ανοικτοί στον ευρύτερο διάλογο  με τις ανάλογες κοινωνικές ομάδες του νομού και της θεματολογίας μας  γιατί πιστεύουμε ότι ένας προοδευτικός πολιτικός φορέας πρέπει να τις  αγκαλιάσει αυτές και τα άτομά τους μέσα σε ανοιχτά και φιλόξενα  γραφεία. Στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ας εκφραστούν οι  κοινωνικές δυνάμεις και οι πλειοψηφίες.

Για το Δίκτυο
Θέμης Ανθρακίδης.