Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:11:04 πμ
Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2008 13:39

Τι κάναμε, τι σχεδιάζουμε για το Κιλκίς ενόψει του Δ’ Κ.Π.Σ.

 Χαρακτηρίζεται ως το τελευταίο μεγάλο πακέτο που θα έχει στη διάθεσή της η χώρας μας για να καλύψει την απόσταση που την χωρίζει από την ανεπτυγμένη Ευρώπη. Και με δεδομένη την δέσμευση - εξαγγελία της κυβέρνησης ότι το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα κατευθυνθεί κυρίως και πρωτίστως προς την Περιφέρεια, είναι κρίσιμο να έχουμε τις θέσεις του καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Ενός νέου ανθρώπου με λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα που κλήθηκε από τον πρωθυπουργό να φέρει σε πέρας το βαρύ έργο της διοίκησης της νευραλγικότερης ίσως Περιφέρειας της Χώρας Την Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Με κομβική θέση στα Βαλκάνια, με τη συμπρωτεύουσα να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με τους 10 από τους 13 συνολικά νομούς της να αποτελούν τα βόρεια σύνορα της χώρας - μαζί με τη Θράκη- η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό οι θέσεις του κ. Τσιότρα εξειδικευμένες στο νομό και στις προοπτικές ανάπτυξής του είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τους πολίτες του Κιλκίς.Αυτήν την ανάγκη ενημέρωσης καλύπτει η συνέντευξη μαζί του που δημοσιεύουμε στη συνέχεια:

Ποια είναι η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας;

Ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας είναι το μόνο Πρόγραμμα στη χώρα που, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ξεπέρασε στο επίπεδο της απορρόφησης το φράγμα του 80%, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση με τη μεγαλύτερη επίδοση, τόσο μεταξύ όλων των Περιφερειακών όσο και όλων των Τομεακών Προγραμμάτων, με ποσοστό επιλέξιμων πληρωμών προς συγχρηματοδότηση 81,18%. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο κατά 6% του μέσου όρου απορρόφησης όλων των Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, δείγμα της συνεπούς και άοκνης προσπάθειας που καταβλήθηκε για να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η πλήρης αξιοποίηση όλων των κοινοτικών κονδυλίων που διατέθηκαν για την περιοχή μας. Η επίδοση του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας στο κλείσιμο του 2007 το κατατάσσει, επίσης, στην πρώτη θέση όσον αφορά στην υπερκάλυψη του στόχου της μη απώλειας πόρων με βάση τον κανόνα ν+2, με ποσοστό 9,16%. Φτάσαμε να υλοποιήσουμε με απόλυτη επιτυχία το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, παρότι οι δείκτες όταν το παραλάβαμε, πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, ήταν αποκαρδιωτικοί (απορρόφηση 15%).

Ποιοι είναι οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007- 2013;

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή. Εισερχόμαστε στη νέα, Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο, στο Δ’ ΚΠΣ, με τα σημαντικότερα εφόδια, στη μεγαλύτερη προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου μας και όλης της Βόρειας Ελλάδας, που έγινε ποτέ. Η Κεντρική Μακεδονία οριστικά πλέον θα λάβει για την περίοδο 2007 – 2013 συνολικό ποσό κοινοτικών ενισχύσεων ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύεται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο σε όφελος όλων των πολιτών τα σημαντικότερα κονδύλια που δόθηκαν ποτέ για την ανάπτυξή της και να υλοποιήσει γρήγορα και ποιοτικά τη μεγάλη ευκαιρία να φτάσει η περιοχή στο στόχο της, που είναι η ένταξή της στις πλέον αναπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στο νομό Κιλκίς και ποιος είναι ο σχεδιασμός για το μέλλον της περιοχής;

Στο νομό του Κιλκίς, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, υλοποιούνται έργα και δράσεις που αφορούν όλους τους αναπτυξιακούς τομείς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής.
Από τον Αναπτυξιακό Νόμο, στην περιοχή ωφελήθηκαν συνολικά 70 επιχειρήσεις, με συνολικό ύψος επένδυσης 106,7 εκ. ευρώ, συνολικό ύψος επιχορήγησης 47,5 εκ. ευρώ και δημιουργήθηκαν 423 νέες θέσεις εργασίας.
Στα πλαίσια του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο νομό Κιλκίς έχουν σχεδιαστεί για την πενταετία 2005 – 2009  193 έργα δημοτικά και διαδημοτικά, προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ. Από αυτά, μέχρι σήμερα, μετά από 2,5 χρόνια, υλοποιούνται 85 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 14,3 εκατ. ευρώ.
Πέρα από όλα αυτά, όμως, μέσω του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούνται στην περιοχή 149 έργα υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού 164,5  εκατ. ευρώ.
Με τα έργα που υλοποιούμε στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων, αποδεικνύουμε πως δεν υπάρχει ‘ξεχασμένη Ελλάδα’, δεν υπάρχουν πατρίκιοι και πληβείοι. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ανάπτυξη και στα ευρωπαϊκά κονδύλια και έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους ως Περιφέρεια να τους ενισχύσουμε, διότι έζησαν επί πολλά χρόνια την αδιαφορία της πολιτείας και την αναπτυξιακή υστέρηση.
Μεταξύ άλλων, μέσω των έργων και δράσεων που προωθούνται, στοχεύουμε στη βελτίωση των δομών παραγωγής, τυποποίησης, μεταφοράς, μεταποίησης και εμπορίας, με στόχο την παραγωγή προϊόντων ποιότητας που έχουν υψηλότερη ζήτηση στην αγορά (νέα προϊόντα, προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και ονομασίας προέλευσης) και ενίσχυση της προβολής και διαφήμισης με σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και μέσα. Παράλληλα, όμως, επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας και στη δημιουργία ευέλικτων δομών πληροφόρησης, με στόχο την παροχή στήριξης στους ενδιαφερόμενους άμεσα και σε τοπικό επίπεδο.
Επιπλέον, στοχεύουμε στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, του αγροτικού τοπίου και των φυσικών πόρων της υπαίθρου, με την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, τον ολοκληρωμένο έλεγχο της ρύπανσης και της διαχείρισης αποβλήτων και τη μείωση της κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προωθείται η εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που ενσωματώνουν τις τοπικές ιδιομορφίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας.
Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην οργάνωση και δικτύωση των παραγωγικών φορέων, προωθούμε θεματικά προγράμματα ανάπτυξης στον αγροτικό χώρο, όπου διαπιστώνεται μοναδική υπεροχή μιας δραστηριότητας, πάντοτε με σαφή γεωγραφική αναφορά (μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, τουρισμός , πολιτισμός κτλ.).
Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γνωρίζουμε πολύ καλά τα χρόνια προβλήματα σε όλες τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της πολιτικής που εφαρμόζουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι η οριστική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που θα επιφέρει ένα καλύτερο αύριο για όλους τους πολίτες.

Ποιο είναι το όραμά σας για την Κεντρική Μακεδονία;

Σήμερα το μέλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χτίζεται σε γερά θεμέλια, με βραχυπρόθεσμους αλλά κυρίως μεσομακροπρόθεσμους στόχους. Το όραμά για την αναπτυξιακή πορεία του συνόλου της Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να έχει ως επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και ομόκεντρους κύκλους παράλληλης ανάπτυξης όλες τις αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Το όραμα αυτό οριοθετείται ως: «Περιφέρεια της Καινοτομίας και της Ισόρροπης, Αειφόρου Ανάπτυξης, με Κομβικό Ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη