Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 2:13:58 πμ
Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023 11:47

Το Τμήμα Αλιείας ενημερώνει για την έναρξη της περιόδου απαγόρευσης αλιείας πέστροφας

 Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται  ότι  σύμφωνα με το Β.Δ. 142/71, άρθρο 1, παράγραφος 5, «Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών, ποταμών & προστασίας αυτών», απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της επικράτειας η αλιεία της πέστροφας από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 15ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

 Η απαγόρευση αλιείας στα ιχθυοτρόφα ύδατα της Περιφερειακής Ενότητας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής της πέστροφας.

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της Απόφασης Απαγόρευσης είναι οι Αστυνομικές Αρχές  και οι δασικές υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Οι παραβάτες της Απόφασης Απαγόρευσης ενάσκηση αλιείας  διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 9  του Ν.2040/199                                                                                                                                                                                                   Ο

                                                                                    Αναπληρωτής Προϊστάμενος

                                                                                        Του Τμήματος Αλιείας

                                                                                       ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ