Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, 9:27:19 μμ
Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2007 09:56

Ζητήσαμε νευρολόγο. Εμείς δεν προσλαμβάνουμε

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κιλκίς Δημ. Ασημακίδης, ευαίσθητος όπως πάντα σε κάθε δημοσίευμα που αφορά στο ίδρυμα που διοικεί, απέστειλε την ακόλουθη απάντηση σε καταγγελία του κ. Αριστείδη Παρασκευαϊδη.
“Σχετικά με το ως άνω δημοσίευμα, σας επισημαίνω τα κάτωθι:

1. Ο Διοικητής του Νοσοκομεόυ δεν προσλαμβάνει, αλλά υποβάλει αίτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο για την προκήρυξη της θέσης ή την πρόσληψη επικουρικού ιατρού.
2. Προκηρύχθηκε η θέση Διευθυντή Νευρολογίας στο Γ.Ν. Κιλκίς, η οποία όμως κηρύχθηκε άγονη. Η θέση ευρίσκεται στο στάδιο νέας προκήρυξης.
3. Ζητήθηκε η πρόσληψη επικουρικού ιατρού Νευρολόγου από το Υ.Υ.και Κ.Α. Το Υπουργείο διόρισε ιατρό, ο οποίος όμως δεν αποδέχθηκε τη θέση.
4. Από την ημέρα της μηαποδοχής το Γ.Ν. Κιλκίς υπέβαλε νέο αίτημα διορισμού επικουριού ιατρού και έκτοτε ευρισκόμαστε σε αναμονή διορισμού.
Σημειώστε ότι για να διοριστεί επικουρικός ιατρός, πρέπει να υπάρχει ενδιαφερόμενος για το Κιλκίς, ο οποίος και πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση του προς το Υ.Υ. και Κ.Α.