Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023, 10:20:13 πμ
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 12:10

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προπονητών Κ16 και Κ14 από την ΕΠΣ Κιλκίς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει η ΕΠΣ Κιλκίς για την πρόσληψη  δύο προπονητών  (ανάλογα με την σχετική πρόβλεψη της προκήρυξης της ΕΠΟ)  για τις αντιπροσωπευτικές ομάδες  (Κ16) και  (Κ14).

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία της ένωσης (Πόντου 6 Κιλκίς, 2ος όροφος, τηλ. 2341026443) είτε να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο epskilkis.gr@gmail>.com είτε με συστημένη επιστολή, έως την Τετάρτη  5/10/ 2023  επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Ταυτότητα προπονητή τριετίας της Ε.Π.Ο.(τουλάχιστο  UEFA B).

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α

4. Οποιοδήποτε άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο (σεμινάρια, βεβαιώσεις παρακολούθησης κ.λ.π.) 

Οι απασχολούμενοι σε τμήματα υποδομής Σωματείων (Ακαδημίες) δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών της ΕΠΟ. Η τεχνική Επιτροπή της ΕΠΣ αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά του κάθε υποψήφιου προπονητή θα συνεκτιμήσει τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των μεικτών ομάδων, όπως θα προσδιοριστούν από τη σύμβασή του και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κιλκίς.