Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, 1:35:23 μμ
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2007 07:40

Αίτηση για πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης

Οσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για το έτος 2007 θα πρέπει να υποβάλλουν Αιτήσεις Ένταξης στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού Κιλκίς όπου οι ενδιαφερόμενοι είχαν υποβάλλει και την ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ).

Τα έντυπα των αιτήσεων παρέχονται από τις κατά τόπους ενώσεις .
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31/12/2007
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
2. Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.
3. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).
4. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:
- Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).
- Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται μετά από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής).
5. Για τους νέους γεωργούς:
- Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.
- Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).
6. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:
- Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
7. Για τους μη ασφαλισμένους στον ΟΓΑ:
- Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων σε εξωγεωργικούς τομείς.
8. Για τους Δασεργάτες, Αλιεργάτες, Εργάτες γης, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κάτοικους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2000 κατοίκων:
- Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την ιδιότητα.