Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, 1:08:01 μμ
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 17:39

Ανακοινώσεις της ΕΑΣ Κιλκίς για εξισωτική, ΦΠΑ και ενίσχυση ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

eas
Εξισωτική αποζημίωση 2012
Από την ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ γνωστοποιείται στους κτηνοτρόφους (αιγοπροβατοτρόφους) ότι θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 στα γραφεία της Ενωσης στο Κιλκίς (οδός : Θεσσαλονίκης 20)προκειμένου να καταθέσουν θεωρημένο αντιίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (παλαιό και νέο μητρώο) με ετήσια απογραφή για το έτος 2012 που μπορούν να πάρουν από το Κτηνιατρείο.
Σημειώνεται ότι το νέο μητρώο αιγοπροβάτων αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2012.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Ενωσης Κιλκίς 2341 0 25991 καθώς και στο υπηρεσιακό τηλέφωνο 6973 984 221 (Υπ΄ όψιν Κο Δ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ, Κα Π. ΓΑΒΟΥΧΙΔΟΥ).

ΦΠΑ αγροτών
Από την ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ γνωστοποιείται ότι όσοι αγρότες – παραγωγοί επιθυμούν να παραδώσουν τα τιμολόγια τους για το ΦΠΑ Αγροτών θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Ενωσης στο Κιλκίς (οδός : Θεσσαλονίκης 20 – 2ος όροφος) προκειμένου να καταθέσουν τα σχετικά παραστατικά.
Σημειώνεται επίσης ότι η Ένωση Κιλκίς βοηθώντας τους αγρότες – παραγωγούς αναλαμβάνει και την ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών του ΦΠΑ (για όσους κάνουν για πρώτη φορά).
Περισσότερες πληροφορίες  στα τηλέφωνα της Ενωσης Κιλκίς 2341 0 25991, 25992, 25993 - υπ΄ όψιν Κα Σιδηροπούλου Σοφία.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

Από την ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ γνωστοποιείται ότι έχει αποφασισθεί από το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους τομείς ορνιθοτροφίας (όρνιθες –κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αναπαραγωγής), χοιροτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας.
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί των προαναφερόμενων τομέων θα πρέπει να αποτανθούν στα γραφεία της ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ στο Κιλκίς (οδός : Θεσσαλονίκης 20) ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στις αιτήσεις των παραγωγών αυτών (ορνιθοτρόφοι, χοιροτρόφοι, αιγοπροβατοτρόφοι, βοοτρόφοι).
Περισσότερες πληροφορίες  στα τηλέφωνα της Ενωσης Κιλκίς 2341 0 25991 καθώς και στο υπηρεσιακό τηλέφωνο 6973 984 221 (Υπ΄ όψιν Κο Δ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ, Κα Π. ΓΑΒΟΥΧΙΔΟΥ).