Quantcast
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023, 7:51:01 πμ
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009 08:37

Αντιμετωπίζουν τους αγρότες σαν ζητιάνους. Δίνουν 1,33 Ε /στρέμμα

Επί μήνες διέρρεαν πως η αποζημίωση θα είναι γενναία και θα κυμαίνεται περί τα 10 ευρώ. στρέμμα στο σκληρό. Και ανακοίνωσαν τελικά πως για την ξηρασία του 2007 οι σιτοπαραγωγοί σκληρού θα εισπράξουν στο ν. Κιλκίς την ελεημοσύνη του 1,33 ευρώ.στρέμμα.


Ύστερα από μακρά κυοφορία ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε χθες το ύψος της …ζητιανιάς που επιφυλάσσε4ται στους αγρότες μας. Το εξοργιστικό μάλιστα είναι πως για να δικαιολογήσουν τα ψίχουλα που δίνουν επικαλούνται τις υψηλές τιμές που ίσχυσαν στην αγορά για την παραγωγή του 2007. Έτσι κατά τον διοικητή του ΕΛΓΑ Ν. Κατσαρό και προφανώς για την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εξισορροπήθηκε η απώλεια εισοδήματος από τη μείωση παραγωγής.
Στην θλιβερή απόφαση όμως ενυπάρχουν και άλλα περίεργα. Η Λάρισα λοιπόν εισπράττει διπλάσια τιμή στο σκληρό και είναι απορίας άξιον πότε στο Κιλκίς ίσχυσαν μεγαλύτερες τιμές αγοράς από τις αντίστοιχες της Λάρισας.
Στο μαλακό, όπου τα στρέμμα είναι ελάχιστα τόσο πανελλαδικά, όσο και στο Κιλκίς (12,31 Ε/στρέμμα) οι αποζημιώσεις είναι γαλοντόμες, αν και οι τιμές ήταν εξίσου υψηλές στην περίοδο αναφοράς και για το μαλακό, όπως εξάλλου καταγράφεται στην ανακοίνωση.
Ένα απίστευτο αλαλούμ όλη η ανακοίνωση του προέδρου του ΕΛΓΑ που αντανακλά και στην ίδια την κυβέρνηση. Για την ιστορία καταχωρίζουμε ολόκληρη την ανακοίνωση:

Η ανακοίνωση του ΕΛΓΑ
Διευκρινίσεις σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις για τα δημητριακά και τα ψυχανθή για τις ζημιές από την ξηρασία του 2007 δίνει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Νίκος Κατσαρός αναφέροντας σε ποιους νομούς δίνονται αποζημιώσεις και σε ποιους όχι.
Σε δήλωσή του ο κ. Ν. Κατσαρός αναφέρει:
«Οι οικονομικές ενισχύσεις για τα δημητριακά και τα ψυχανθή για τις ζημιές από την ξηρασία του 2007 με πρόταση του ΕΛΓΑ περιλήφθηκαν στο «ΠΣΕΑ-Ξηρασία 2007» που κατέθεσε η Κυβέρνηση την ΕΕ και εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή της με αριθμ. Ε(2008)6711/11-11-2008. Ακολούθησε η 262022/9-2-2009 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι η εκτελεστική απόφαση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της ΕΕ.
Τόσο η απόφαση της ΕΕ όσο και η ΚΥΑ ορίζουν ότι υπόκειται η καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στις προϋποθέσεις που τάσσει η Κοινοτική Νομοθεσία (2007-20013 (2006/C319 EK) και το άρθρο 11-2 του με αριθμ. 1857/2006 Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων της Ελλάδας, που εγκρίθηκε από την ΕΕ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για να ενταχθεί ένας νόμος στο ΠΣΕΑ έπρεπε να έχει από επίσημα στοιχεία, το έτος ζημιάς (2007) μειωμένη παραγωγή πάνω από 30% του μέσου όρου της παραγωγής του ίδιου προϊόντος της περασμένης τριετίας (2004,2005,2006).
Από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης νομοί με τη μείωση αυτή ήταν οι νομοί Βοιωτίας, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Πέλλας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής. Γι' αυτό και ο ΕΛΓΑ τους θεώρησε επιλέξιμους και τους πρότεινε.
Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων σ' αυτούς τους νομούς ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις ότι λαμβάνονται η μέση απόδοση κατά νομό της προηγούμενης τριετίας επί την μέση τιμή της τριετίας αυτής και συγκρίνεται το αποτέλεσμα με το γινόμενο της παραγωγής του έτους ζημιάς επί την τιμή του ζημιωθέντος προϊόντος το έτος ζημιάς. Μάλιστα  ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων παραθέτει και τον τύπο που ορίζει αυτές τις προϋποθέσεις στο άρθρο 25 παρ. 2 ήτοι ΄΄ ΑΠΠ=ΜΑΠΑ χ ΜΤΠΑ- ΑΕΖ Χ ΜΤΕΖ, όπου ΑΑΠ = Αξία απολεσθείσας παραγωγής, ΜΑΠΑ = μέση παραγωγή τριετίας  ΜΠΑ = μέση τιμή τριετίας, ΑΕΖ = απόδοση έτους ζημίας ΜΤΕΖ = μέση τιμή έτους ζημιάς.
Η ίδια παράγραφος (δ) στη συνέχεια ορίζει: «Οι μέσες τιμές και οι μέσες αποδόσεις προκύπτουν από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας». Επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν έχουν ούτε οι Δήμοι, ούτε οι τέως Κοινότητες, ούτε οι επαρχίες. Έχουν μόνο οι νομοί και αυτά αναγράφονται ως στατιστικά στοιχεία της χώρας. Ο ΕΛΓΑ δεν έχει καμία ανάμειξη στη διαμόρφωσή τους. Ούτε δικαιούται να έχει δικά του στοιχεία. Η ΕΕ κατά τους ελέγχους τους μόνον αυτά τα επίσημα στοιχεία λαμβάνει υπόψη της.   
Κατά την εφαρμογή του προαναφερόμενου τύπου στην καλλιέργεια των σιτηρών (σκληρό και μαλακό) διαπιστώθηκε ότι σε πολλούς από τους επιλέξιμους Νομούς της Χώρας η τιμή εμπορίας που διαμορφώθηκε το έτος ζημιάς ήταν τόσο υψηλή που επικάλυψε τη μείωση του εισοδήματος που προέκυψε από την απώλεια της παραγωγής με συνέπεια να μην υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης. Σημειώνουμε ότι για το έτος 2007 η μέση τιμή Χώρας για το σκληρό σιτάρι διαμορφώθηκε στα 0,21 _/κιλό (σε σχέση με 0,12 και 0,13 _/κιλό τα προηγούμενα χρόνια), ενώ για το μαλακό σιτάρι στα 0,22 _/κιλό (σε σχέση με 0,12 και 0,13 _/κιλό τα προηγούμενα χρόνια).
Με βάση τα παραπάνω δεν υπολογίζονται ενισχύσεις (ΟΧΙ) για την απώλεια παραγωγής σιτηρών στους παρακάτω Νομούς:
ΝΟΜΟΣ    ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ    ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ    μη επιλέξιμο (ζημιά <30%)    ΟΧΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ    μη επιλέξιμο (ζημιά <30%)    ΝΑΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    ΟΧΙ    ΟΧΙ
ΚΙΛΚΙΣ    ΝΑΙ    ΝΑΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ    ΟΧΙ    ΝΑΙ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    ΝΑΙ    ΟΧΙ
ΠΕΛΛΑΣ    δεν δηλώθηκε    ΝΑΙ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ    ΝΑΙ    ΝΑΙ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ    ΟΧΙ    ΟΧΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    ΟΧΙ    ΝΑΙ
Στις υπόλοιπες περιοχές που υπολογίζεται ενίσχυση αυτή είναι πολύ μικρή λόγω της υψηλής τιμής των σιτηρών του έτους 2007. Συγκεκριμένα, ανά στρέμμα και ανά Νομό, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, υπολογίζονται τα εξής:
ΝΟΜΟΣ    ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ    ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ    μη επιλέξιμο (ζημιά <30%)    0 ευρώ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ    μη επιλέξιμο (ζημιά <30%)    2,6 ευρώ/στρ.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    0 ευρώ/στρ    0 ευρώ
ΚΙΛΚΙΣ    1            2,31 ευρώ/στρ    1,33 ευρώ/στρ
ΛΑΡΙΣΑΣ    0 ευρώ                  2,67 ευρώ/στρ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    0,32 ευρώ/στρ    0 ευρώ
ΠΕΛΛΑΣ    δεν δηλώθηκε    2,01 ευρώ/στρ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ    3,04 ευρώ/στρ    1,14 ευρώ/στρ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ    0 ευρώ                  0 ευρώ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    0 ευρώ                   0,17 ευρώ/στρ