Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, 11:44:06 πμ
Τετάρτη, 02 Απριλίου 2008 15:19

Άτοκα δάνεια σε κτηνοτρόφους

Σχετικά με τα δάνεια σε κτηνοπτηνοτρόφους (Ε.Ο. 251.07 & 269/07), με πρόσφατη Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 426/Β/13.3.2008) επιφέρονται οι εξής συμπληρώσεις - τροποποιήσεις:
1. Επεκτείνεται η δυνατότητα δανειοδότησης σε δύο νέες κατηγορίες δικαιούχων:

- στους μελισσοτρόφους με 7,0 ευρώ/ μελισσοσμήνος και
- στους ινδορνιθοτρόφους με 0,5 ευρώ/ γαλοπούλα
2. χορηγείται επιπρόσθετο ποσό 5,9 ευρώ/ αιγοπρόβατο σε αιγοπροβατοτρόφους που υπέβαλαν αίτηση δανεισμού μέχρι 31.1.2008 και σχετικά δάνεια εγκρίθηκαν
3. Χορηγείται κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα σε αιγοπροβατοτρόφους που δεν υπέβαλαν αίτηση μέχρι 31.1.2008, με δικαούμενο ποσό 15,00 ευρώ /αιγοπρόβατο ηλικίας άνω του έτους.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να υποβληθούν έως 30.4.2008.