Quantcast
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023, 9:09:22 πμ
Κυριακίδης 380
Γκουντενούδης 380
Σιωνίδης 380
Φωτακέλης-380
Τετάρτη, 25 Μαϊος 2011 16:25

Ενημέρωση για τις ζημιές στην βαμβακοκαλλιέργεια

eas
Από την Ένωση Κιλκίς και για το θέμα  των ζημιών στις βαμβακοκαλλιέργειες κατά την περίοδο 2010 ανακοινώνονται τα εξής:
Με το υπ΄ αριθμ. 9515/5-5-2011 έγγραφο του ο ΕΛΓΑ (απαντώντας στο 1076/6-8-2010 έγγραφο της ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ) γνωστοποίησε στην Ενωση Κιλκίς σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες βάμβακος την καλλιεργητική περίοδο 2010 στο νομό Κιλκίς ότι διαπιστώθηκαν:
Α. Έντονες (σε ορισμένες περιπτώσεις) και εκτεταμένες εντομολογικές προσβολές με συνέπειες την απώλεια μέρους της παραγωγής, την οψίμιση της καλλιέργειας και την υποβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος. Τέτοιου είδους ζημιές δεν είναι καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Όμως μετά από τεκμηρίωση μπορούν να ενταχθούν σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Για το λόγο αυτό ο ΕΛΓΑ συγκεντρώνει στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η έξαρση των εντομολογικών αυτών προσβολών οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ότι το επίπεδο των ζημιών ξεπερνά το 30%.Επιπλέον οι παραγωγοί για να τύχουν Κρατικής Οικονομικής Ενίσχυσης θα πρέπει να κριθούν δικαιούχοι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.
Β.  Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου βροχοπτώσεις παρατεταμένης διάρκειας και ύψους (σε ορισμένες περιοχές) που συνέπεσαν με την περίοδο συγκομιδής προξένησαν ζημιές στην παραγωγή βάμβακος. Οι ζημιές αυτές καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Για τις ζημιές αυτές το Δ. Σ. του ΕΛΓΑ λαμβάνοντας υπόψη: τον τεράστιο αριθμό των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, τον μεγάλο αριθμό γεωπόνων εκτιμητών που απαιτούνταν για το έργο αυτό με δεδομένη την αδυναμία του Οργανισμού (ΕΛΓΑ) να προσλάβει έκτακτο προσωπικό γεωτεχνικών και την αδυναμία μετακίνησης σημαντικού αριθμού τακτικού γεωτεχνικού προσωπικού από άλλα υποκαταστήματα, τη μελέτη τεκμηρίωσης υπερβολικών βροχοπτώσεων περιόδου Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2010 του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών του ΕΛΓΑ (ΚΕΜΕ), τις επισημάνσεις και τους επιτόπιους ελέγχους που διενήργησαν τα στελέχη των υποκαταστημάτων, το είδος των ζημιών και συγκεκριμένα: ποσοτικές απώλειες, οψίσιμη (τόσο εξαιτίας των βροχοπτώσεων όσο και εξαιτίας των έντονων εντομολογικών προσβολών που προηγήθηκαν των βροχών) και τυχόν ποιοτική αναβάθμιση ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ (αριθ.απ.49/14-4-2011 του ΕΛΓΑ) την εφαρμογή του άρθρου 11παρ.2  «Ειδικές διατάξεις ασφαλιστικής κάλυψης» του Κανονισμού Ασφάλισης φυτικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ για συνολική εκτίμηση των ζημιών από τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου του έτους 2010 στις βαμβακοκαλλιέργειες όλης της χώρας εκτός περιοχών όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι (προηγούμενες ζημιές, μεγάλη ανομοιομορφία) και διενεργήθηκαν εξατομικευμένες εκτιμήσεις ή επιτόπιοι έλεγχοι. Για τη διαδικασία αυτή συστάθηκαν τριμελείς επιτροπές γεωπόνων εκτιμητών του ΕΛΓΑ οι οποίες θα καθορίσουν τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα κατά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα ή γεωγραφικές ζώνες (ευρύτερες ή στενότερες) των καλλιεργούμενων περιοχών λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες μέσες στρεμματικές αποδόσεις του έτους 2009 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το ποσοστό ζημιάς λαμβάνοντας υπόψη και τη μελέτη τεκμηρίωσης υπερβολικών βροχοπτώσεων περιόδου Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2010 του ΚΕΜΕ. Επίσης θα γίνει διασταύρωση των δηλωθέντων αγροτεμαχίων με τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ ενώ για τη διατύοωση των πορισμάτων θα ληφθούν υπόψη και τα ατομικά στοιχεία παραδόσεων βάμβακος για τα έτη 2009 και 2010.Στη συνέχεια θα συνταχθούν πορίσματα τα οποία θα κοινοποιηθούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. Επισημαίνεται ότι τα πορίσματα από τη διαδικασία αυτή θα είναι οριστικά και τελεσίδικα για τον ΕΛΓΑ και τους παραγωγούς και με βάση αυτά θα γίνει η εκκαθάριση των ζημιών των δικαιούχων παραγωγών.