Σάββατο, 13 Απριλίου 2024, 5:52:56 πμ
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009 09:27

Έρχονται αποζημιώσεις για την ξηρασία του 2007

Δώρο διακοπών οι αγρότες δεν λαμβάνουν διότι απλούστατα ούτε σε δώρα είναι συνηθισμένοι, ούτε διακοπές κάνουν. Φέτος ωστόσο και περί το τέλος του θέρους  επίκειται η καταβολή ενός έκτακτου βοηθήματος ως αποζημίωσης για την καταστροφή που υπέστησαν τα σιτηρά του νομού από την ξηρασία του 2007.


Η όλη διαδικασία πληρωμής βρίσκεται στο τελικό της στάδιο από τον ΕΛΓΑ και πιθανολογείται πως ίσως και πριν το τέλος του καλοκαιριού θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες μας κατά την διαδικασία της εξατομίκευσης των ζημιών και του ελέγχου των συνολικών αποδόσεων και εισοδήματος, πάντα για την εσοδεία του 2007, οι καταστροφές στα σιτηρά του νομού Κιλκίς υπερέβησαν το «νόμιμο» όριο του 30% στο σύνολό του και επομένως εντάχθηκαν στους δικαιούχους όσοι υπέβαλαν δηλώσεις, καθώς πέραν της μειωμένης παραγωγής δεν υπήρξε αύξηση των τιμών παραγωγού ώστε να ισοσκελιστεί η ζημιά σε επίπεδο εισοδήματος.
Ο αριθμός των δικαιούχων στο ν. Κιλκίς είναι ιδιαίτερα υψηλός και αγγίζει τους 8.000, δηλαδή το 65% περίπου όσων (κατά τι λιγότεροι από 13.000) υποβάλλουν ετησίως δήλωση δικαιωμάτων στο ΟΣΔΕ.
Το ύψος της στρεμματικής αποζημίωσης δεν έχει καθοριστεί ακόμα καθώς συναρτάται με την συνολική αποτίμηση των καταστροφών και των δικαιούχων πανελληνίως.
Ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις η τελική τιμή στο σκληρό σιτάρι, όπου και η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων του ν. Κιλκίς, θα κυμαίνεται μεταξύ 8111 ευρώ/στρέμμα..