Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024, 8:46:06 μμ
Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2007 11:33

Με υπόλοιπο 80.000 ευρώ «έκλεισε» η ρύθμιση της Ένωσης Συνεταιρισμών Κιλκίς προς την ΑΤΕ

Συνεδρίασε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ Κιλκίς με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη, σημαντικότερο όλων η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου χορηγήσεων της Αγροτικής Τράπεζας να δοθεί το πράσινο φως προκειμένου να διεκπεραιωθεί η υπόθεση του χρέους της Ένωσης προς αυτήν.
Πιο αναλυτικά στη συνεδρίαση του συμβουλίου χορηγήσεων της ΑΤΕ της 29/11/2007 αποφασίσθηκε η τροποποίηση του διακανονισμού ως εξής:

- να μεταβιβασθούν προς την ΑΤΕ 45.213 μετοχές της ΣΕΚΑΠ που σήμερα έχει στην ιδιοκτησία της η Ένωση.
- να γίνει διαγραφή όλων την μη λογιστικοποιημένων οφειλών (570.000 ευρώ περίπου) με λογιστικό 11/01/2007,
- να καταβληθούν από την ΑΤΕ περίπου 20.000 ευρώ ως έξοδα μεταβίβασης των μετοχών της ΣΕΚΑΠ,
- να γίνει ρύθμιση του ποσού 80.000 ευρώ υπό τη μορφή δανείου χρονικής διάρκειας 15 ετών με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Ήδη οι υπηρεσίες της Ένωσης κινούνται για την έγκαιρη συλλογή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για να συμπληρωθεί ο φάκελος και να κλείσει ένα θέμα που ταλάνισε επί μακρόν την Οργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση ελήφθη επί όλων των παρόντων συμβούλων (απουσίασε ο πρώην Πρόεδρος Ν. Πογέλης).
Ακολούθως εγκρίθηκε σχετική εισήγηση για τον καθορισμό της τιμής του μαλακού σίτου και αραβόσιτου εσοδείας 2007.
Για το μαλακό σιτάρι η τιμή με την οποία θα πληρωθούν οι παραγωγοί θα είναι 20,6 λεπτά το ευρώ και για τον αραβόσιτο 26,0 λεπτά του ευρώ.
Ομόφωνα εγκρίθηκαν και όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.