Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 4:54:44 πμ

Αγροτικά νέα

Στο 9ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων – με τίτλο "Νέοι εξαγωγικοί ορίζοντες για την αγροδιατροφή – Προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας στη γερμανική αγορά", που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, 28 και 29 Νοεμβρίου 2023, με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού  Επιμελητηρίου, την Ελληνογερμανική Συνέλευση και το Επιμελητήριο Φλώρινας, προσκαλέστηκε ο πρώην Πρόεδρος, νυν μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην Υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, που κατέθεσε τις προτάσεις του  στην 2η ενότητα του Συνέδριου με τίτλο «Στρατηγικές δικτύωσης και εργαλεία προώθησης παραγωγών στην αγορά των τροφίμων και ποτών».

Με αφορμή την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» της Π.Κ.Μ., η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ορθή διαχείριση των νεκρών εκτρεφόμενων ζώων (κανονισμός αριθ.1069/2009  περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο), είναι η απόρριψή τους ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης και αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων.

Μετά από τη στοιχειοθετημένη πρόταση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς προς το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η ποικιλία Τσάπουρνο μπορεί, πλέον, να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 6 σημείο ε.

Από το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 27 Οκτωβρίου  ξεκίνησε η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων αγροτών με την προκαταβολή (70%) της βασικής ενίσχυσης 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι πανελλαδικά ανέρχονται σε 538.768. Ανάμεσά τους και λίγο περισσότεροι από 10.000 αγρότες του ν. Κιλκίς.

Η υλοποίηση της πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης του 70% σε 538.768 δικαιούχους γίνεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για όλες τις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2023 και την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας που προβλέπει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣΚΑΠ).

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα τις ενισχύσεις και αποζημιώσεις των παραγωγών κάστανου, σταφυλιών και σίτου.

 Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

 

          Η 17η εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2023, με τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ακολουθεί το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση με εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων αλεπούδων). Στόχος είναι η αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2061/620 της Ε.Ε.

Από την ΠΕ Κιλκίς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Με αφορμή την επιβεβαίωση εστίας ευλογιάς προβάτου και αίγας σε εκτροφή προβάτων στη νήσο Λέσβο,  εφιστούμε την προσοχή σας στη λήψη όλων των παρακάτω μέτρων βιοασφάλειας:

 

- Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.

- Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

- Τακτικός καθαρισμός και α̟πολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξο̟πλισμού.

- Α̟ποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους  βοσκοτό̟πους ̟ που έχουν έρθει σε ε̟παφή με άλλες εκμεταλλεύσεις.

Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις χορήγησης αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανήματων στις 3 και 7 Νοεμβρίου 2023 στο Κιλκίς.

            Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της παραπάνω περιόδου να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 30-10-2023. Μετά το πέρας της προαναφερθείσας ημερομηνίας η συμμετοχή τους θα μετατεθεί σε μεταγενέστερη περίοδο εξετάσεων.

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, μετά  από πρόσκληση της διοίκησης του δήμου Παιονίας, ένα τριμελές κλιμάκιο του ΕΛΓΑ και η υπεύθυνη των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), επισκέφτηκαν την Γρίβα.

Τα μέλη του κλιμακίου ενημερώθηκαν από τους καστανοπαραγωγούς σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από την μείωση της παραγωγής του κάστανου, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που προηγήθηκαν της συγκομιδής.

Άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές παραγωγού στα κάστανα λόγω της υψηλής ζήτησης και της μειωμένης φετινής παραγωγής.

Η παραγωγή φέτος είναι μειωμένη αλλά υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το προϊόν στην εγχώρια αγορά αλλά και για εξαγωγές.