Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 6:11:25 μμ
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2007 07:16

Το LEADER ως άξονας 4 της Αγροτικής Ανάπτυξης

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας, το οποίο ονομάσθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», προς τιμήν του Ξανθιώτη πολιτικού και συνδικαλιστή.
Στόχοι της Αγροτικής Ανάπτυξης για τα έτη 2007-2013 είναι:
1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους τομείς της πρωτογενούς βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων
2. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της βιοποικιλότητας
3. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού

Το συνολικό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις άξονες αντίστοιχους των στόχων. Η προσέγγιση LEADER ως τέταρτος Άξονας, διαπερνά ως φιλοσοφία όλους τους άλλους τρεις και αποτελεί την «ομπρέλα» τους.
Βασικά θέματα του Άξονα 4, LEADER, είναι η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα και η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.
Για το ν. Κιλκίς εφαρμόστηκε τρεις φορές, αφού η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. αποτέλεσε ενδιάμεσος φορέας για το LEADER I, II και LEADER+.
«Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε., τονίζει σε ανακοίνωσή της, θα προβεί με μεθοδικότητα τη γνωστοποίηση του νέου προγράμματός της, ώστε να ενεργοποιηθούν όλοι όσοι είναι εν δυνάμει επενδυτές, φορείς, αυτοδιοίκηση, ιδιώτες. Εξάλλου δεν σταματά ποτέ η επαφή φορέων, ιδιωτών με την Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε., όπου τα στελέχη της παρέχουν πληροφόρηση για τα προγράμματα ανάπτυξης.
Το LEADER σε συνέργεια με το Ο.Π.Α.Α.Χ. (Ολοκληρωμένα προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) αναμένεται να λύσουν πολλά αιτήματα-προβλήματα της αυτοδιοίκησης, αλλά και να συμβάλλουν στην οικονομική-πολιτιστική- κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής μας, με σεβασμό πάντοτε στο περιβάλλον».
Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. Παύλος Πασσαλίδης θα παραβρεθεί στην 12η Επιτροπή Παρακολούθησης του LEADER, όπου θα γνωστοποιηθούν οι περαιτέρω διαδικασίες υλοποίησής του για την περίοδο 2007-2013.
«Φιλοδοξία της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε., αναφέρει, είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων με περαιτέρω διεκδικήσεις, ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του».