Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, 6:07:25 μμ
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008 15:20

Ευαγγελικά

Τα παιδία παίζει με την αυτοδιοίκηση. Για να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες αναγκάζονται να συνάψουν δάνεια οι δήμοι, αλλά το προέχον για τους κυβερνώντες είναι να συνενωθούν εκ νέου. Για λόγους ορθολογικής και οικονομικής λειτουργίας, ισχυρίζονται.
Όταν ήταν στην αντιπολίτευση και τους ρωτούσες που θα βρουν λεφτά για να χρηματοδοτήσουν τις υποσχέσεις τους, απαντούσαν: Θα περιορίσουμε το σπάταλο κράτος. Θυμάται κανείς να κατάργησαν κάποιο από τους αχρείαστους κρατικούς οργανισμούς. Ίσα ίσα, για να ικανοποιήσουν τα «δικά τους παιδιά» προσέθεσαν αργομισθίες. Δυο αντιπρόεδρος είχε ο ΕΛΓΑ, πέντε - ζωή νάχουν- όρισε η γαλάζια «οικονόμα», κατά τα άλλα, διακυβέρνηση.
Στα υπουργεία το ρήμα κλέβω κλίνεται σε όλες τις φωνές, όλες τις εγκλίσεις και όλους τους χρόνους
Αφήστε το πλιάτσικο στην «ελεύθερη αγορά» όπου ισχύει ο νόμος της ζούγκλας.
Το γκουβέρνο όμως αποφάσισε να κάνει οικονομίες στην αυτοδιοίκηση.
Καλά το λέει το Ευαγγέλιο. Μωραίνει Κύριος όν βούλεται απολέσαι.