Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024, 9:13:32 μμ
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008 12:47

Λύση η μονιμοποίηση

Όταν επισημάναμε τις μεθόδους πολιτικής αιχμαλωσίας των συμβασιούχων υπαλλήλων, κάποιοι φίλοι μας στην Αξιούπολη γκρίνιαξαν. Γι’ αυτούς προέχει η καταδίκη της Δημάρχου Αξιούπολης και μόνο. Να καταδικάσουμε την κ.Συμεωνίδου δεν φτάνει. , Διότι ποια είναι η πολιτική αξιοπιστία του Υπουργείου Εσωτερικών όταν αφενός ζητά νέα σύμβαση και αφ’ ετέρου ζητά να προσληφθούν άτομα με σχετική εμπειρία! Πόσοι στην Αξιούπολη και στο ν. Κιλκίς έχουν εμπειρία από λειτουργία ΚΕΠ και είναι διαθέσιμοι; Μόνο οι δυο υπάλληλοι του ΚΕΠ Αξιούπολης. Άρα το Υπουργείο φωτογραφίζει και εκείνους που «πρέπει» να προσληφθούν.
Αλλά αν οι δυο υπάλληλοι του ΚΕΠ καλύπτουν πάγιες και δι
αρκείς ανάγκες, - εμείς το πιστεύουμε απολύτως-  αν το Δημόσιο επιβαρύνθηκε οικονομικά για την εκπαίδευσή τους, γιατί το υπουργείο δεν τις μονιμοποιεί;
Αυτή είναι η λύση. Η μόνιμη και αξιοπρεπής σχέση εργασίας. Κι όχι η δήθεν  «φιλολαϊκή» ανανέωση συμβάσεων ή η σύναψη νέων με φωτογραφία των προσληπτέων.