Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 12:37:42 πμ
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008 10:10

Ντίνα Συμεωνίδου Τσιβρεμετζή : Ασφαλιστικό και γυναίκα

Ως Υπεύθυνη Γυναικων ΝΟΔΕ Ν. Κιλκίς  να παραθέσω τα πιο σημαντικά σημεία του Ασφαλιστικού  Νομοσχεδίου, που αφορούν ιδίως τις γυναίκες και τη μητρότητα, κωδικοποιημένα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ
Δεν επέρχεται καμία μεταβολή για:
α. Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στο Ταμείο Τύπου, μέχρι 31/12/82.
β. Ειδικό όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης για πλήρη σύνταξη, μητέρας με ανήλικο, μέχρι 31/12/92.
γ. Για 5.500 ημερομίσθια με 55 χρόνια ηλικίας, (δηλαδή 18,3 έτη εργασίας).
δ. Ειδικό όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης για πλήρη σύνταξη μητέρας με ανήλικο τέκνο σε οποιοδήποτε φορέα, μετά την 1/1/93.
ε. 6.000 ημερομίσθια και 55ο έτος ηλικίας.
στ. Σε όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για μητέρες παιδιών με αναπηρία.
Σημείωση: Θεσμοθετείται επέκταση και στον ασφαλισμένο πατέρα ανάπηρου παιδιού, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, της δυνατότητας να συνταξιοδοτηθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.3232/2004 που μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για τις μητέρες.
Θεσμοθετείται επέκταση του δικαιώματος της ασφαλισμένης μητέρας με ανήλικα παιδιά ή παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας, που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, η οποία έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 5.500 ημερών και δεν λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης, να δικαιούται πλήρη σύνταξη γήρατος με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της και στους χήρους άνδρες ή διαζευγμένους, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση.
ΜΗΤΕΡΕΣ και ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ:
α. Από 1/1/83 Ταμείο Αυτοαπασχολουμένων, Τύπου και Ειδικά Ταμεία το όριο των 50 ετών γίνεται 55, με αύξηση 1 έτους από το 2013.
β. Μέχρι 31/12/92 στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ: Το ίδιο με αφετηρία το 2010.
Σημείωση : Ωστόσο, θεμελιώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ανηλικότητα τέκνου από το 50ο έτος ηλικίας.
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ:
5 έτη πλασματικού χρόνου από 4,5 που ήταν πριν.
Σε ΟΛΟΥΣ τους ασφαλιστικούς φορείς (αντί μόνο του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που ισχύει σήμερα).
Μέχρι 3 παιδιά που αποκτούνται μέχρι 1.1.2000 (έναντι 1/1/2003 που ισχύει σήμερα).
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών 50% για το α? δωδεκάμηνο, μετά τη γέννηση παιδιού, μέχρι 3 παιδιά.
Πρόσθετη άδεια προστασίας μητρότητας 6 μήνες, με μηνιαίες αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό, που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, από τον ΟΑΕΔ (πέραν των 119 ημερών επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, του μειωμένου ωραρίου 3,5 μηνών ή ισόχρονης άδειας με αποδοχές). Στην περίπτωση που δεν γίνει χρήση της ισόχρονης, προς το μειωμένο ωράριο, άδειας για την οποία, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, απαιτείται και συμφωνία του εργοδότη, η μητέρα δικαιούται, αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, την ως άνω ειδική άδεια προστασίας μητρότητας και στη συνέχεια το μειωμένο ωράριο.
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Παραμένουν όπως έχουν:
Α. Μέχρι 31/12/92:
α. Πλήρη Σύνταξη: Άντρες 65, Γυναίκες: 60
β. Μειωμένη Σύνταξη: Άντρες 60, Γυναίκες: 55
Μετά την 1/1/93:
α. Πλήρη Σύνταξη: Άντρες: 65, Γυναίκες: 65
β. Μειωμένη Σύνταξη: Άντρες 60, Γυναίκες: 60
Β. Γενικά όρια ηλικίας απασχολουμένων : Άνδρες και γυναίκες: 65
Γ. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας για τους μέχρι 31/12/82 στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και Ταμεία Τύπου
ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Μέχρι 31/12/92 (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ): + 3,3% για κάθε έτος και μέχρι 3 έτη.
(για 35 χρόνια εργασίας + 60ο έτος ηλικίας).
Μετά 31/1/93 (ΟΛΟΙ οι ασφαλισμένοι) + 3,3% για κάθε έτος εργασίας και μέχρι 3 έτη (για 35 χρόνια ασφάλισης + 65ο έτος ηλικίας).
ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών
10% από τους κοινωνικούς πόρους, 4% από το ΦΠΑ, 10% από τις αποκρατικοποιήσεις.
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (μοναδικός αριθμός και υποχρεωτικός για οποιαδήποτε πληρωμή ή εισφορά ή λήψη σύνταξης ή χρήση βιβλιαρίου).
Χρόνος έκδοσης: 1/6/2009, Παραλαβή: από ΚΕΠ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Το ασφαλιστικό μας σύστημα παραμένει αναδιανεμητικό. Η ασφάλιση παραμένει ευθύνη του κράτους, δηλαδή ΔΗΜΟΣΙΑ.
2. Από τη διοικητική μεταρρύθμιση δεν εξαιρείται κανένα απολύτως ταμείο και καμία απολύτως ομάδα εργαζομένων. Εντάσσονται στο ΙΚΑ ακόμα και τα Ταμεία της ΔΕΗ και της Τράπεζας της Ελλάδος, που θεωρούνταν ειδικά και είχαν στο παρελθόν εξαιρεθεί.
3. Το βασικό κριτήριο ενοποίησης ή ένταξης είναι το ομοειδές των εργαζομένων (ελεύθεροι επαγγελματίες- μισθωτοί).
4. Η περιουσία των ταμείων -κινητή και ακίνητη- εντάσσεται ως αυτοτελής ειδικός λογαριασμός, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, που διατηρείται και εξακολουθεί να χορηγεί τις παροχές στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.
5. ΔΕΝ μεταβάλλονται τα γενικά όρια ηλικίας, ΔΕΝ μειώνονται οι συντάξεις, ΔΕΝ αυξάνονται οι εισφορές (απόδειξη τούτου είναι: α. το νομοσχέδιο είναι ασφαλιστικό και όχι συνταξιοδοτικό β. σε καμία διάταξή του δεν γίνεται λόγος για αύξηση των εισφορών, πολύ περισσότερο δε, που σε ορισμένα ειδικά ταμεία προβλέπεται μείωση των εισφορών).
6. Οι ήπιες διορθωτικές κινήσεις στις στρεβλώσεις, στα ειδικά όρια ηλικίας και στις ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θεσμοθετούνται σε βάθος χρόνου και σταδιακά (ξεκινούν από το 2013).
ΓΕΝΙΚΑ:
Στο νομοσχέδιο αυτό, με ικανοποίηση βλέπουμε πως οι προτάσεις της Γραμματείας μας, ήδη, από το 2006, θεσμοθετούνται. Ειδικότερα:
- Η πρότασή μας, ότι η μητρότητα είναι κοινωνική θητεία και θα πρέπει οι μήνες αυτοί να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θεσμοθετείται, παρέχοντας τη δυνατότητα στη μητέρα ? ασφαλισμένη σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και προσαύξηση της σύνταξής της. Μάλιστα, η οικονομική επιβάρυνση από την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου, καλύπτεται από τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Επίσης με ικανοποίηση διαπιστώνεται πως θεσμοθετείται και η πρότασή μας για την άδεια μητρότητας και την αναπλήρωση του κενού, που προκύπτει από την απουσία της ασφαλισμένης μητέρας, με άνεργο, μέσω ΟΑΕΔ (δηλαδή, επιδότηση εργασίας και όχι ανεργίας).
Ως Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων της ΝΔ έχω, επανειλημμένα, τονίσει πως οφείλουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές, που συμφιλιώνουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή των γυναικών, πετυχαίνοντας την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, χωρίς όμως, να τις παρεμποδίζουμε από τη δημιουργία οικογένειας και τη γέννηση παιδιών.
Στόχος μας είναι:
1. Η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης για τις αγρότισσες, στα 60 έτη από 65 που είναι σήμερα. Το επάγγελμα της αγρότισσας είναι ιδιαίτερα επαχθές και με ιδιάζοντα χαρακτήρα, αφού απαιτεί να εργάζεται δώδεκα μήνες τον χρόνο, χωρίς άδειες και, πολλές φορές, και χωρίς ωράριο.
2. Η διεύρυνση των ωραρίων των δημόσιων παιδικών και βρεφικών σταθμών, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν από τους Δήμους ή τις Κοινότητες κατά 2 ώρες, προκειμένου να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς.
3. Η υποχρέωση λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στις επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους, για τη φύλαξη των παιδιών (στον δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα).
4. Σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, η λειτουργία του θεσμού "Βοηθού Μητέρας".
Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε τις συνθήκες, που θα επιτρέψουν την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως, άλλωστε, επιβάλλει και η Στρατηγική της Λισσαβόνας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βάζουμε στο περιθώριο πολύτιμους ανθρώπινους πόρους, που είναι οι γυναίκες. Αυτή την ανάγκη την έχουν, ήδη, καταλάβει στην Ευρώπη.
Διότι οφείλουμε να κατανοήσουμε όλοι πως, στηρίζοντας τη μητέρα, στηρίζουμε την οικογένεια, στηρίζουμε την περιφέρεια, στηρίζουμε την κοινωνία, στηρίζουμε την Ελλάδα.
Τέλος, η αναγκαία αυτή τομή, που επιχειρείται για πρώτη φορά στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, με ρυθμίσεις μακράς πνοής, διαπνέεται από τη φιλοσοφία, πως η κοινωνική ασφάλιση είναι μια μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης, ανάμεσα στις σημερινές και στις μελλοντικές γενιές. Η παρούσα γενιά δεν μπορεί να σπαταλά τους ασφαλιστικούς πόρους, χωρίς προοπτική για τις επόμενες γενιές εργαζομένων, υποθηκεύοντας με τον τρόπο αυτό το μέλλον τους.