Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024, 12:55:50 μμ
Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2007 04:27

Παύλος Πασσαλίδης : Τι είναι προοδευτικό σήμερα

Με το σημερινό σημείωμα μου επιχειρώ να εκφράσω δημόσια την άποψη μου για το τι σημαίνει πρόοδος και τι προοδευτική πολιτική στην εποχή μας. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες άρα και οι έννοιες αποκτούν πλέον νέο περιεχόμενο.
Μετά την καθιέρωση ως κεκτημένων σωρείας κατακτήσεων σε πολλούς τομείς των πολιτικοοικονομοκοινωνικής ζωής, δε σταματάμε να διεκδικούμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα μας και τις συνθήκες ζωής, να κατοχυρώσουμε παρόν και μέλλον της δικής μας και επερχόμενης γενιάς.

Η δημοκρατία και η ειρήνη στην περιοχή μας έχουν παγιωθεί με την ιδιαίτερη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην ξεχνούμε ότι ο λόγος της ίδρυσης της Ε.Ο.Κ. , Ε.Ε. ήταν ο μη πόλεμος, μέσω της οικονομικής συνεργασίας. Είναι πασιφανές ότι η ζωή έχει βελτιωθεί. Ποτέ όμως δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει όριο προόδου. Πάντοτε θέλαμε και θέλουμε δικαιότερο κόσμο, λιγότερες ανισότητες, σεβασμό στο περιβάλλον, καλύτερες συνθήκες ζωής και παιδείας, διαφανή ιδιωτική και δημόσια ζωή.
Τα πολλά και ποικίλα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης), η τεχνολογία, η πλήρης δημοκρατία τοποθετούν την δημόσια ζωή και τους εκφραστές της σε ένα γυάλινο περιτύλιγμα. Όλα πλέον φαίνονται. Ο τρόπος ζωής, η συμπεριφορά, η αληθινή και γνήσια, η άδολη προσφορά αλλά και η αλαζονεία.
Πρόοδος και ριζοσπαστισμός πάνε μαζί. Οι ρηξικέλευθες προτάσεις και ενέργειες συνδυασμένες πάντοτε με ρεαλισμό οδηγούν σε πρόοδο, όταν είναι απαλλαγμένες από ταμπού και δόγματα τίθεται το ερώτημα, πως όμως θα οργανωθεί και θα επιτευχθεί πρόοδος σε τοπικό επίπεδο. Με την αξιοποίηση όλων των τοπικών διαθέσιμων πόρων, οικονομικών, ανθρώπινων, φυσικών και ανθρωπογενών, με την αδιάλειπτη παρακολούθηση των εξελίξεων και βαθιά γνώση του εθνικού και διεθνούς πεδίου δράσης.
Όλα αυτά δένουν σε ένα σχεδιασμό με την συμβολή και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, εθνικών και κοινοτικών.
Ο σεβασμός του δημόσιου χρήματος και η καλύτερη αξιοποίηση του δείχνει όλο και περισσότερο να αποτελεί πρόθεση της πολιτείας αλλά και απαίτηση του πολίτη.
Η επιβεβαίωση της πλήρους αξιοποίησης των πόρων φαίνεται με την αξιολόγηση σε όλα τα στάδια υλοποίησης έργων και ενεργειών του ιδιωτικού αλλά πλέον και του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να προ αξιολογούμε με τη σύλληψη της ιδέας, κατά την υλοποίηση της αλλά κα μετά, αν εντέλει επιτεύχθηκε ο στόχος και σε ποιο βαθμό.
Έτσι οδηγούμεθα σε μείωση των ανισοτήτων σε δικαιότερη κοινωνία σε περισσότερη δημοκρατία με διαφάνεια.
Το Δ΄ ΚΠΣ αποτελεί το μέσο για να επιτευχθεί, περαιτέρω πρόοδος της κοινωνίας μας αρκεί να ενισχύσει την ανάδειξη των πραγματικών δυνάμεων προόδου και όχι όσων απλά την επικαλούνται.
Αναπόφευκτο πλέον για την εποχή μας η σύνδεση της προόδου με την ανάπτυξη, αφού αυτή αποτελεί διαδικασία πολλαπλής διάστασης που έχει ως σκοπό και στόχο το μετασχηματισμό μιας ολόκληρης κοινωνίας και προβλέπει στην ενημέρωση και δράση όσο το δυνατό περισσότερο ανθρώπων.
Ιδιαίτερα η τοπική ανάπτυξη έχει επιπλέον προϋποθέσεις, την ύπαρξη τοπικής δημοκρατίας, συμμετοχής, λιγότερα στεγανά στην άσκηση εξουσίας, περισσότερο σεβασμό και ευαισθησία στο περιβάλλον. Κοινώς παρονομαστής όλων αυτών η τοπική συνεννόηση με στόχο και σκοπό την αποτελεσματικότητα για τους πολίτες και την κοινωνία.
Η τοπική συνεννόηση αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη και έχει διττό λόγο. Την αντιμετώπιση των τρεχουσών εξελίξεων ενόψει το Δ΄ ΚΠΣ (η ΕΣΠΑ) για την διασφάλιση των συνθηκών ανάπτυξης σε ένα απόλυτο ανταγωνιστικό πεδίο αλλά και την διαμόρφωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ευθύνης που αποτελεί την παρακαταθήκη προς την νέα γενιά.