Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020, 5:08:17 πμ
Σάββατο, 07 Ιουλίου 2018 22:08

Απάντηση Προέδρου ΚΔΕΚ στις αιτιάσεις του δημ. συμβούλου Λ. Παζαρτζικλή

Συντάκτης:

Με αφορμή τη γραπτή τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Λάζαρου Παζαρτζικλή αναφορικά με τη μετακίνηση υπαλλήλων της κοινωνικής δομής ''Βοήθεια στο Σπίτι''

με σαφείς αιχμές εναντίον της Προέδρου της ΚΔΕΚ για παράτυπες και παράνομες ενέργειες, ως Πρόεδρος της εν λόγω δημοτικής επιχείρησης επιθυμώ να διευκρινίσω τα παρακάτω:
''Καμία από τις αποφάσεις μετακίνησης δεν πάσχει ως προς τη νομιμότητα. Ο προσωπικός μου κατήγορος, ο οποίος συνέλεξε αρκετά στοιχεία για να στραφεί εναντίον μου, με την πολυετή εμπειρία που έχει αποκομίσει στα κοινά, όφειλε να γνωρίζει ότι θεμελιώδης αρχή της δημόσιας διοίκησης είναι η αποδοτικότητα, που μπορεί να επιτευχθεί με τη δυνατότητα κάλυψης θέσεων μέσω της μεταφοράς υπαλληλικού δυναμικού για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας. Αυτό το βασικό κανόνα εφήρμοσε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (ΚΔΕΚ) - τον οποίο άλλωστε ακολουθούν και όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου στην ελληνική επικράτεια - προκειμένου οι δομές της να λειτουργούν αποτελεσματικά κατά την περίοδο της προσωρινής αποστελέχωσής τους λόγω νόμιμων αδειών που δικαιούνται οι υπάλληλοι. Θεωρητικά κάθε εργαζόμενος είναι πολύτιμος στη θέση όπου προσελήφθη και αντικαθίσταται δύσκολα. Όμως όταν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι (εν προκειμένω σοβαρά προβλήματα υγείας, άδειες κύησης) γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται κενό στις υπηρεσίες και ότι η όποια δυστοκία θα πρέπει να ξεπεραστεί με εσωτερικές μετακινήσεις για την επαναφορά της καλής τους λειτουργίας.
Τα κριτήρια μετακίνησης υπαγορεύονται αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες της κάθε δομής. Στο Ιατρείο του ΚΑ.ΠΗ αποσπάστηκε προσωρινά οικογενειακός βοηθός από τη δομή ''Βοήθεια στο Σπίτι'' Λειψυδρίου για σοβαρούς λόγους υγείας και όχι νοσηλευτής επειδή το αντικείμενο της εργασίας του είναι η τήρηση μητρώου των εξεταζομένων μελών του ΚΑ.ΠΗ. Εάν επιλεγόταν νοσηλευτής στην ίδια θέση θα στερούσαμε έναν εργαζόμενο από μία υπηρεσία η φύση της οποίας είναι η παροχή ουσιαστικής πρωτοβάθμιας φροντίδας στους ωφελούμενους οι οποίοι κατά βάση είναι ηλικιωμένα άτομα. Στις δομές Λειψυδρίου - Γαλλικού υπήρξε εσωτερική μετακίνηση των οικογενειακών βοηθών με σύμφωνη γνώμη τους. Η εργασία δύο ανδρών οικογενειακών βοηθών του προγράμματος ''Βοήθεια στο Σπίτι'' Λειψυδρίου που αναλαμβάνουν βαριά περιστατικά λόγω σωματικής δύναμης στην ίδια δομή ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας του κ. Παζαρτζικλή και των πληροφοριοδοτών του.
Τέλος, η μετακίνηση της κοινωνικής λειτουργού από το ''Βοήθεια στο Σπίτι'' Κρουσίων στα γραφεία της επιχείρησης κρίθηκε απαραίτητη για την εξυπηρέτηση καίριων διοικητικών αναγκών στα κοινωνικά προγράμματα που χειρίζεται η ΚΔΕΚ – εργασία την οποία επιτελεί και στη δομή των Κρουσίων με έδρα την Ευκαρπία όπου είναι υπεύθυνη. Η κοινωνική λειτουργός παρουσιάζεται στα γραφεία της ΚΔΕΚ περιοδικά και εξακολουθεί να εργάζεται ως επικεφαλής της δομής στην Ευκαρπία. Μάλιστα, την περίοδο άδειας λόγω κύησης συναδέλφου της (Ιούνιος 2016 – Ιανουάριος 2018) η υπάλληλος αυτή ασκούσε παράλληλα καθήκοντα και στη δομή των Κρουσίων με έδρα την Τέρπυλλο. Προς επίρρωση των παραπάνω γεγονότων υπάρχει και ο φάκελος διεκπεραίωσης περιστατικών στις προαναφερθείσες δομές.
Ο καταγγελτικός λόγος του δημοτικού συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης, είναι γυμνός σε τεκμηρίωση σοβαρών επιχειρημάτων αλλά και τρωτός στη συνήθη πρακτική των δημοσίων υπηρεσιών. Ως παράδειγμα αναφέρω την αξιοποίηση των κοινωνικών επιστημόνων της ΚΔΕΚ (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) στην ομαλή διεκπεραίωση προγραμμάτων και δομών όπως το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο του Δήμου Κιλκίς, το πρόγραμμα ''Στέγαση και Επανένταξη'' το πρόγραμμα ''Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης'' (ΚΕΑ). Αυτό το επιστημονικό δυναμικό συνέδραμε αποφασιστικά στην υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων από τα οποία ωφελήθηκαν δεκάδες συμπολίτες μας. Επρόκειτο για παροχή εργασιών σε άλλη υπηρεσία – εν προκειμένω στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας - που διαθέτει έναν μόνο κοινωνικό επιστήμονα. Με τη λογική της μη μετακίνησης, κανένα από τα προγράμματα αυτά δεν θα είχε επιτυχή κατάληξη καθώς η υπηρεσία θα επικαλείτο ως όφειλε έλλειψη στελεχιακού επιστημονικού προσωπικού και οι συμπολίτες μας που έχουν πραγματική οικονομική ανάγκη δε θα μπορούσαν να απολαμβάνουν τις ευεργετικές πρόνοιες των προγραμμάτων αυτών. Αντί επαίνου όμως οι άξιοι εργαζόμενοί μας κατά κάποιο τρόπο λιθοβολούνται επειδή κάποιος δεν έχει γνώση βασικών αρχών της δημόσιας διοίκησης και στηρίζει την κριτική του σε εικασίες, σε αοριστίες, σε πρόχειρες και κακόβουλες πληροφορίες. Και το πιο απογοητευτικό είναι ότι δε ζητά υπεύθυνη ενημέρωση από τους αρμοδίους για να σχηματίσει σφαιρική άποψη.
Ως Πρόεδρος της ΚΔΕΚ δεν έχω καμία προσωπική σχέση με κανέναν υπάλληλο και δε μεροληπτώ υπέρ ουδενός όπως έμμεσα μου προσάπτει ο δημοτικός σύμβουλος. Η θέση μου, η γνώση του αντικειμένου των λειτουργιών της ΚΔΕΚ, όπως επιτάσσουν οι διοικητικοί κανόνες, καθορίζουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη σωστών αποφάσεων.
Στη γραπτή τοποθέτηση του κ. Παζαρτζικλή διέκρινα αντιφατικές κατηγορίες. Από τη μία βάλλει εναντίον μου ισχυριζόμενος ότι μετακινώ παράτυπα υπαλλήλους, άρα με ψέγει για αυθαιρεσία διοίκησης, και από την άλλη υποστηρίζει ότι οι υπάλληλοι με απειλούν ότι εάν δεν τους μετακινήσω εκεί όπου θέλουν θα παραιτηθούν, άρα θεωρούμαι υποχείριο των υφισταμένων μου και ανεπαρκής να ασκήσω τα διοικητικά μου καθήκοντα. Ας καταλήξει σε κάποιο ορθολογικό συμπέρασμα ο κ. Παζαρτζικλής για να τοποθετηθώ ανάλογα και εγώ.
Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες της ΚΔΕΚ – για τις οποίες υπάρχουν πλειοψηφικές αποφάσεις – είναι νόμιμες και αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου Κιλκίς και έχουν άμεση αντανάκλαση στους εξυπηρετούμενους. Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να ζητήσει εξηγήσεις και πρόθυμα θα του τις παρείχαμε γιατί δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε.
Προτίμησε όμως να συνάγει αυθαίρετα συμπεράσματα διασύροντας με αυτό τον τρόπο
μια ολόκληρη επιχείρηση με κοινωνικό χαρακτήρα και τους εργαζομένους της. Τον τιμά αυτή η στάση; Σκέφτηκε ότι ίσως εκτίθεται στα μάτια των εργαζομένων, των ωφελούμενων της ΚΔΕΚ και των πολιτών του Δήμου Κιλκίς; Αναφαίρετα ο έλεγχος των λειτουργιών του Δήμου Κιλκίς και της ΚΔΕΚ είναι καθήκον κάθε συμβούλου. Η άσκησή του όμως προϋποθέτει σοβαρότητα, εγκυρότητα και συνέπεια λόγου και πράξης. Τι από όλα αυτά χρησιμοποιήθηκε ως διαδικασία ελέγχου, το αφήνω στην κρίση των συμπολιτών μας''.

Χρυσή Σοφού
Πρόεδρος Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Κιλκίς (ΚΔΕΚ)