Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, 11:21:24 πμ
etpa
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 12:49

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο ν. Κιλκίς με έργα ύψους 1.610.000 ευρώ από την Περιφέρεια

Συντάκτης:

Στη διαρκή βελτίωση της οδικής ασφάλειας στοχεύει η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος έργων και παρεμβάσεων που σκοπό έχουν την αναβάθμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Βεργίδης, έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)», Υποέργο: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για τα έτη 2020, 2021, 2022».

 

          Το έργο αυτό, αρχικού προϋπολογισμού 1.610.000,00 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχει σκοπό να καλύψει ανάγκες αποκατάστασης βλαβών της οδού και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού στο πλαίσιο στοιχειώδους συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς.

          Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

  • Την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων της οδού. Οι άμεσες επεμβάσεις αφορούν περιπτώσεις όπου δημιουργείται κατάσταση επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, κυρίως καταστάσεις που περιορίζουν το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα ή το καθιστούν επικίνδυνο για την κυκλοφορία.
  • Τον έλεγχο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς σε καθημερινή βάση (περιπολίες & τεχνική αστυνόμευση)
  • Την τακτική επιθεώρηση της οδού και την καταγραφή των προβλημάτων, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των επικίνδυνων καταστάσεων και τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των επεμβάσεων.
  • Την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης, δηλαδή την αποκατάσταση προβλημάτων υψηλής επικινδυνότητας που προκαλούν δυσχέρειες στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της οδού όπως καθαρισμός της οδού, νησίδων και ερεισμάτων, οχετών και φρεατίων, πινακίδων σήμανσης, αποκατάσταση δομικών στοιχείων, επισκευή βλαβών του οδοστρώματος, επισκευή – αναβάθμιση στηθαίων ασφαλείας, επισκευή κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση οριοδεικτών, αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης, αντικατάσταση αντιθαμβωτικών πετασμάτων, διαγράμμιση οδοστρώματος, κοπή κλαδιών , δένδρων και αυτοφυούς βλάστησης.
  • Πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών ελέγχων.