Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021, 12:25:41 μμ
etpa
Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2020 11:00

Δια περιφοράς συνεδριάζει στις 12 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς

Συντάκτης:

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συγκαλείται στις 12 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 11.οο και λήξη 14οο για λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

 

Θέμα 1ο

Τέλος εισόδου Σπηλαίου Λόφου Αγίου Γεωργίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 2ο

Τέλος εισόδου στο θερινό Κινηματογράφο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 3ο

Τέλος χρήσης για το θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 4ο

Τέλος χρήσης για το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 5ο

Τέλος χρήσης Καπναποθήκης της Αυστροελληνικής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 6ο

Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Τιμές οικοπέδων και κτισμάτων - Συντελεστής οικοπέδων - Συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 Ν. 2130/93) [ΚΑΕ: 0441]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο

Περί επιβολής ή μη Τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως Κιλκίς και σε όλους τους οικισμούς του πρώην Δήμου Κιλκίς καθώς και σε όλους τους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) [ΚΑΕ: 0452]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) [ΚΑΕ: 0311]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο

Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) [ΚΑΕ: 0511]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο

Τέλος νεκροταφείων (Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου, δικαίωμα ενταφιασμού, Δικαίωμα ανανέωσης / παράτασης χρόνου ταφής και Τέλος ανακομιδής) [ΚΑΕ: 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977)]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) [ΚΑΕ: 0451]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο

Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Διέλευσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο

Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) [ΚΑΕ: 0462 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 15ο

Τέλος Άρδευσης - Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου [ΚΑΕ: 033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9 Β.Δ. 24.9/20.10.58)]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 16ο

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) [ΚΑΕ: 0461]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 17ο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς, έτους 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 18ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών