Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021, 7:34:15 μμ
etpa
Κυριακή, 04 Οκτωβρίου 2015 21:43

Δίκτυο οικοτουριστικών διαδρομών στην Πικρολίμνη

Συντάκτης:

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου δικτύου οικοτουριστικών, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Κιλκίς.
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάδειξη και προβολή του φυσικού κάλλους της χλωρίδας και της πανίδας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.


Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα συμβάλλει στην προσβασιμότητα της περιοχής, την διασύνδεση τουριστικών και παραγωγικών επιχειρήσεων, την προσέλκυση τουριστών, επάνω σε ποδηλατικές και πεζοπορικές διαδρομές.
Η ανάδειξη της περιοχής ως οικοτόπου θα επιτρέψει τους εμπλεκόμενους φορείς (κάτοικους, επαγγελματίες, συλλόγους, επισκέπτες) να συμβάλλουν στην διατήρηση της αειφόρου ανάπτυξης και στην προστασία του φυσικού τοπίου.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
1. Χάραξη & ανάδειξη ποδηλατικών διαδρομών. Συνολικά θα διαμορφωθεί 1 διαδρομή κυκλική κατάλληλη για ποδηλασία δρόμου και ποδηλατικό τουρισμό, προς την περιοχή των Λουτρών της Πικρολίμνης και των γύρω χωριών που παρεμβάλλονται, καθώς το σύνολο της όλης διαδρομής αποτελεί τον πλέον ιδανικό τόπο για ποδηλασία αλλά και περιήγηση με ασφάλεια λόγω της μειωμένης κίνησης εντός των χωριών, αλλά και των εξυπηρετήσεων που παρουσιάζουν [περίπτερα, ταβέρνες, βενζινάδικα, αρχαιολογικοί χώροι, παλιές εκκλησίες].
2. Κατασκευή 100 πινακίδων για την διαδρομή: (α) Από Κιλκίς (Εθνικό στάδιο) προς Κρηστώνη - Λουτρά Πικρολίμνης - Μικρόκαμπος – Κρηστώνη - Κιλκίς. (β) Από Λουτρά Πικρολίμνης – προς Μικρόκαμπο- Λουτρά Πικρολίμνης. Συνολική απόσταση 60χλμ.
3. Κατασκευή τριών ειδικών περιπτέρων πληροφόρησης (info kiosk) σε σημείο θέας.
4. Κατασκευή ανάγλυφου χάρτη GIS αναρτημένου επάνω σε INFO κιόσκι, που θα τοποθετείται στα σημεία εκκίνησης των διαδρομών και θα περιλαμβάνει τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τα σημεία θέας, τα ιστορικά σημεία, τις εξυπηρετήσεις, με όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις για τον επισκέπτη που δεν έχει έντυπο τουριστικό οδηγό κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.
5. Σήμανση Διαδρομών με πινακίδες, όπου θα παρουσιάζονται χιλιομετρικές αποστάσεις, τοπωνύμια, υψόμετρα, σημεία θέας, καταλύματα, εναλλακτικές δραστηριότητες, ιστορικά μνημεία κλπ.
6. PARKING ποδηλάτων δίπλα ακριβώς από τα περίπτερα πληροφοριών των διαδρομών σε τρία σημεία.
6. Καταγραφή διαδρομής Road-book Gps, ψηφιακή απεικόνιση και εκτύπωση 1000 τεμαχίων ειδικού δρόμο-βιβλίου [road book].
Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι δύο μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.728 ευρώ με ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 πμ. στα γραφεία του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κιλκίς, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς.