Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022, 6:35:36 μμ
Τρίτη, 17 Μαϊος 2022 13:09

Δημοπρατήθηκε η κατασκευή του ανατολικού περιφερειακού δρόμου στην Γουμένισσα

Ο δήμος Παιονίας δημοπράτησε  το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΙΝΤΟΥΤ» προυπολογισμού 200.000,00 ευρώ.

 

Η εν λόγω μελέτη αφορά την βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας, μήκους 1.048,51 μέτρων στην περιοχή Ρίντουτ στο αγρόκτημα Γουμένισσας.

Η διοίκηση του δήμου Παιονίας, τηρώντας την προγραμματική της δέσμευση να  δώσει   λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Γουμένισσας και να  συμβάλλει   έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,  υλοποιεί το έργο μέσω του τεχνικού προγράμματος που αφορά την  Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας.

Η οδοστρωσία θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις από πάνω προς τα κάτω:

  • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m κατά την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 (πρώην Π.Τ.Π. Α265)
  • Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m κατά την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 (πρώην Π.Τ.Π. Α260)
  • Ασφαλτική προεπάλειψη κατά την ΕΤΕΠ 05-03-11-01
  • Βάση οδοστρωσίας σε μία στρώση πάχους 0,10m κατά την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 (πρώην Π.Τ.Π. Ο-155)
  • Υπόβαση οδοστρωσίας σε μία στρώση πάχους 0,10m κατά την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 (πρώην Π.Τ.Π. Ο-150).