Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021, 10:09:12 πμ
etpa
Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015 11:13

Η Π.Ε.Δ/ΚΜ συνεδριάζει στο Δημαρχείο Παιονίας και επισκέπτεται την Ειδομένη

Συντάκτης:

Στο Δημαρχείο Παιονίας στο Πολύκαστρο του Κιλκίς, επέλεξε να πραγματοποιήσει την τακτική του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη στις 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00.
Το ΔΣ της Π.Ε.Δ/ΚΜ ΠΡΙΝ την συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο χώρο συγκέντρωσης των προσφύγων στο συνοριακό σταθμό της Ειδομένης προκειμένου να εκτιμηθεί από κοντά η σημερινή κατάσταση του προβλήματος των προσφύγων στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση είναι :
1. Επικύρωση 8ου/15 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.
2. Μεταναστευτικό*.
3. Ενίσχυση και συνέχιση των προγραμμάτων "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής", "Βοήθεια στο Σπίτι" και "Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας".
4. Έργα ΕΣΠΑ.
5. α. Αναμόρφωση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015. Οφειλόμενα ποσά προς τους ΟΤΑ.
β. Χρηματοδότηση ΚΕΔΕ - ΠΕΔ - ΕΕΤΑΑ.
6. "Νόμος 4336/14.8.2015, Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης" - Παρατηρήσεις και Προτάσεις.
7. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας. (έγκριση)
8. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες - πλημμύρες - αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Σιθωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 3, περ. β του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α'/18-6-2008) (έγκριση).
9. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συγκροτηθεί η Τριμελής Επιτροπή της ΠΕ Ημαθίας που προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2458/97 (Αντικείμενό της η εξέταση προβαλλόμενης οικονομικής αδυναμίας καταβολής των οφειλόμενων προς τον ΟΓΑ εισφορών, για να ανανεωθεί το βιβλιάριο υγείας τους).
10. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να ανασυγκροτηθεί η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων της ΠΕ Ημαθίας.
11. Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθ. 234 του Ν. 3852/2010.
12. Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.