Quantcast
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023, 10:31:41 πμ
Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2023 21:46

Μείωση των αντικειμενικών αξιών προτείνει ο δήμος Παιονίας

Πρόταση του δήμου Παιονίας προς το υπουργείο Οικονομικών, με ομόφωνη απόφαση δημοτικού συμβουλίου, για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλους τους οικισμούς του δήμου.

Η πρόταση αποσκοπεί στο να διαμορφωθεί μια δικαιότερη ρύθμιση για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των δημοτών.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση της διοίκησης, που έγινε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οικονομικών Αθανάσιο Τζούρτζο, αποφάσισε να εισηγηθεί προς το αρμόδιο υπουργείο την μεταβολή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 51 Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ 226/Α/9-12-2022), όπου προβλέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής από την 10.12.2022 έως και την 20.01.2023 της προβλεπόμενης γνώμης των δήμων.

Η απόφαση ελήφθη θεωρώντας εσφαλμένο και μη ανταποκρινόμενο στις πραγματικές τιμές τον  καθορισμό των ισχυουσών τιμών, με την υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2375),  που  αποδεικνύεται   και από μια απλή επισκόπηση των αξιών των μεταβιβάσεων ακινήτων που βρίσκονται στους οικισμούς του Δήμου   οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται  ότι ουδεμία πρόνοια ελήφθη υπόψη κατά τον καθορισμό των τιμών για τους χαρακτηριζόμενους ως «στάσιμους» οικισμούς του δήμου Παιονίας, των οποίων οι τιμές ζώνης κυμαίνονται από 450 έως 600 ευρώ ανά τ.μ., τιμές που ουδόλως ανταποκρίνονται στις πραγματικές αξίες των ακινήτων, έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την κτηματαγορά.

Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός συγκεκριμένων οικισμών του δήμου (Ειρηνικό, Κορώνα, Αξιοχώρι, Νέο Συράκο, Βαλτούδι, Κοτύλη, Ξηρόλακκος, Χερσότοπος, Μεταμόρφωση, Πλατανιά, Λιμνότοπος, Νέα Καβάλα, Σιταριά, Χρυσόκαμπος, Κουλιννέικα, Κάστρο, Πηγή, Στάθης, Δογάνη, Χαμηλό, Κάρπη, Μεσιά, Πεντάλοφος, Ομαλό, Πλάγια, Βαλτοτόπι, Καμποχώρι, Σκρά, Κούπα, Φανός, Φιλυριά, Γερακώνα, Ειδομένη)  ως «στάσιμων» έχει  γίνει με την υπ’ αριθμ. Γ35468/1417/21-6-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 292/ΦΕΚ Δ/12-07-1983 και ισχύει μέχρι και σήμερα.

Είναι αυτονόητο   ότι ο καθορισμός των οικισμών του δήμου, ως στάσιμων, έγινε από την πολιτεία κατά το παρελθόν για δημογραφικούς λόγους που κυρίως είχαν ως στόχο την ενίσχυση της ελληνικής υπαίθρου με παροχή κινήτρων για την παραμονή των κατοίκων σε αυτούς.

Η ανάγκη αυτή παραμένει αδήριτη μέχρι και σήμερα δεδομένου ότι ο δήμος Παιονίας εμφανίζει, κατά τα επίσημα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, σημαντική μείωση του συνολικού πληθυσμού του, και συγκεκριμένα περί τους 3.300 κατοίκους.

Θεωρώντας λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να χορηγούνται κίνητρα στους δημότες ώστε  να παραμείνουν, να επενδύουν και  να  επανακατοικίσουν  στους οικισμούς του δήμου, καθίσταται   απολύτως βέβαιο, ότι ο καθορισμός υπερβολικών και εξωπραγματικών αντικειμενικών αξιών μόνο αποτρεπτικά λειτουργεί προς τους δημότες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

Αξιούπολη

ΟΧΙ

650

500

Πηγή

ΝΑΙ

500

250

Γοργόπη

ΟΧΙ

550

400

Δογάνη

ΝΑΙ

500

250

Ειδομένη

ΝΑΙ

500

250

Χαμηλό

ΝΑΙ

500

250

Πλάγια

ΝΑΙ

500

250

Βαλτοτόπιον

ΝΑΙ

500

250

Καμποχώριον

ΝΑΙ

500

250

Ρύζια

ΟΧΙ

500

300

Κούπα

ΝΑΙ

500

250

Σκρα

ΝΑΙ

500

250

Φανός

ΝΑΙ

550

250

Λιβάδια

ΟΧΙ

550

400

    

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

Γουμένισσα

ΟΧΙ

650

500

Γρίβα

ΟΧΙ

500

300

Κάρπη

ΝΑΙ

550

250

Καστανερή

ΟΧΙ

500

300

Ομαλόν

ΝΑΙ

500

250

Πεντάλοφον

ΝΑΙ

500

250

Στάθη

ΝΑΙ

550

250

Γερακώνα

ΝΑΙ

550

250

Φιλυριά

ΝΑΙ

550

250

    
    
    

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

Ευρωπός

ΟΧΙ

650

500

Άγιος Πέτρος

ΟΧΙ

550

400

Μεσιά

ΝΑΙ

550

250

Πολύπετρο

ΟΧΙ

550

400

Τούμπα

ΟΧΙ

550

400

    
    

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

Πολύκαστρο Α’ ΖΩΝΗ

ΟΧΙ

750

600

Πολύκαστρο Β’ ΖΩΝΗ

ΟΧΙ

750

600

Πολύκαστρο Γ’ ΖΩΝΗ

ΟΧΙ

650

500

Πολύκαστρο Δ’ ΖΩΝΗ

ΟΧΙ

650

500

Πολύκαστρο Ε’ ΖΩΝΗ

ΟΧΙ

650

500

Κουλινέικα

ΝΑΙ

450

250

Λατόμι

ΟΧΙ

450

300

Αξιοχώριον

ΝΑΙ

450

250

Νέο Σιράκιον

ΝΑΙ

400

250

Άσπρος

ΟΧΙ

550

400

Βαλτούδιον

ΝΑΙ

550

250

Βαφειοχώριον

ΟΧΙ

550

400

Κοτύλη

ΝΑΙ

550

250

Ξηρόλακκος

ΝΑΙ

550

250

Χερσοτόπιον

ΝΑΙ

550

250

Ειρηνικόν

ΝΑΙ

450

250

Εύζωνοι

ΟΧΙ

550

400

Μεταμόρφωση

ΝΑΙ

500

250

Πλατανιά

ΝΑΙ

550

250

Κορώνα

ΝΑΙ

500

250

Λιμνότοπος

ΝΑΙ

500

250

Νέα Καβάλα

ΝΑΙ

500

250

Σιταριά

ΝΑΙ

500

250

Μικρό Δάσος

ΟΧΙ

500

400

Πευκόδασος

ΟΧΙ

500

400

Κάστρον

ΝΑΙ

400

250

Ποντοηράκλεια

ΟΧΙ

550

400