Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, 2:18:27 μμ
etpa
Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 20:48

Ο Δήμος Κιλκίς απουσιάζει από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Π.Κ.Μ.

Συντάκτης:

Το ζήτημα της συμμετοχής ή μη του Δήμου Κιλκίς στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας αποτέλεσε το πεδίο αντιπαράθεσης στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς τους τελευταίους μήνες και οι εφημερίδες μας έπραξαν το αυτονόητο.
 Αφού εξαντλήθηκε και η προθεσμία (20 Φεβρουαρίου 2017)  της δεύτερης πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής προς τους δήμους απευθύνθηκαν στη Διαχειριστική Αρχή της Π.Κ.Μ. και ζήτησαν επίσημη απάντηση για τις κατατεθείσες προτάσεις και την τύχη τους.


Αφορμή λάβαμε, όχι μόνο από τις αντιπαραθέσεις στο συμβούλιο, αλλά και από πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα εφημερίδων των νομών της Κ. Μακεδονίας (Ημαθία, Σέρρες κ.α.)  που κατά περίπτωση πανηγύριζαν ή διαμαρτύρονταν για την τύχη των προτάσεων των δήμων τους κατά την πρώτη αξιολόγησή τους.
Έτσι καταγράψαμε μάλιστα την ικανοποίηση στις Σέρρες  και τη μικτή εικόνα στην Ημαθία όπου Βέροια και Νάουσα "πέρασαν" από την πρώτη αξιολόγηση, με πακέτο έργων 4,7 εκατ. για τις Σέρρες και συνολικά 7,7 εκατ. για Βέροια, Νάουσα,  ενώ "κόπηκε" η Αλεξάνδρεια.
Το πρωί της Τρίτης 28 Μαρτίου λοιπόν λάβαμε στις ΕΙΔΗΣΕΙΣ από τη Διαχειριστική Αρχή την ακόλουθη απάντηση:
Σε απάντηση της από 24/3/2017 επιστολής σας με την οποία ζητήσατε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους δήμους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σας ενημερώνουμε τα εξής:
Στην Πρόσκληση υποβλήθηκαν 7 προτάσεις που είναι:
1. Δήμος Αλεξάνδρειας για την πόλη της Αλεξάνδρειας
2. Δήμος Βέροιας για την πόλη της Βέροιας
3. Δήμος Έδεσσας για την πόλη της Έδεσσας
4. Δήμος Κατερίνης για την πόλη της Κατερίνης
5. Δήμος Νάουσας για την πόλη της Νάουσας
6. Δήμος Πέλλας για την πόλη των Γιαννιτσών
7. Δήμος Σερρών για την πόλη των Σερρών.
Όπως αναφέρεται και στην δημοσιευθείσα Πρόσκληση η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις:
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Α΄ Φάση  με βάση το  ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ σε Α ΣΤΑΔΙΟ-ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ όπως περιλαμβάνεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β του «Οδηγού  για το σχεδιασμό και την υποβολή στρατηγικής αστικής ανάπτυξης/ΟΧΕ-ΒΑΑ εκτός Θεσσαλονίκης». Μετά την υποβολή των προτάσεων ακολουθεί  η αξιολόγησή τους από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βάση της οποίας επιλέγονται οι περιοχές παρέμβασης (με την στρατηγική που έχουν προτείνει και το συνοπτικό σχέδιο δράσης) με βάση την φθίνουσα βαθμολογία της αξιολόγησης.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει εγγράφως τις αστικές αρχές για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (στην επιστολή ενημέρωσης περιλαμβάνονται και παρατηρήσεις προς τις αστικές αρχές που έχουν επιλεγεί για πιθανές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο ΣΑΑ).
Τα σχέδια που προεπιλέγονται υποβάλλουν αναλυτικό ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ σε Β ΣΤΑΔΙΟ-ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ όπως περιλαμβάνεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ Γ του «Οδηγού  για το σχεδιασμό και την υποβολή στρατηγικής αστικής ανάπτυξης/ΟΧΕ-ΒΑΑ εκτός Θεσσαλονίκης», στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων του Β΄ Σταδίου εκδίδεται απόφαση έγκρισης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Η υπηρεσία μας βρίσκεται ακόμη στην διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων. Δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

 

Γιατί απουσιάζει το Κιλκίς;
Από την απάντηση προκύπτει σαφώς ότι τελικές αποφάσεις εγκρίσεων δεν έχουν ληφθεί ακόμα, η διαδικασία βρίσκεται στην α' αξιολόγηση, αλλά το μείζον θέμα είναι γιατί απουσιάζει ο Δήμος Κιλκίς από ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα, ακόμα κι αν τη "μερίδα του λέοντος"  από τα συνολικά 120 εκατ. ευρώ θα λάβει η μητροπολιτική Θεσσαλονίκη.
Δεν είχε ετοιμότητα ο Δήμος;  επέλεξε όποια έργα να τα προετοιμάσει για άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ;
Σε κάθε περίπτωση πλέον η διοίκηση οφείλει να απαντήσει. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το Κιλκίς πρωταγωνίστησε σε παρόμοιας φύσης προγράμματα κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα επί δημαρχίας Τάκη Τερζίδη.