Quantcast
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023, 9:29:56 πμ
Κυριακίδης 380
Γκουντενούδης 380
Σιωνίδης 380
Φωτακέλης-380

Αυτοδιοίκηση

Σε πρόσφατη ανακοίνωση της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Παιονίας που αφορά τα αγροτικά ιατρεία της Δ.Ε. Ευρωπού και δημοσιεύτηκε στο τοπικό τύπο, έχουμε να αναφέρουμε τα κάτωθι:
1. Κατανοούμε το μέγεθος της αξίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της προληπτικής ιατρικής, ειδικότερα στις μέρες μας που λόγω της οικονομικής δυσπραγίας οι πολίτες χειμάζονται και σε υγειονομικό επίπεδο. Τα αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία επιτελούν μείζον λειτούργημα κυρίως όσον αφορά την παροχή φροντίδας και συνταγογράφησης στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στα αγροτικά ιατρεία της Δ.Ε. Ευρωπού μετέφερε στο δημοτικό συμβούλιο Παιονίας ο Κ. Σιωνίδης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Πρόκειται για την επιτομή της αδιαφορίας και ανικανότητας. Την ίδια ώρα που το κράτος περικόπτει επιδόματα και μισθούς – συντάξεις ακόμα κι από τους μη έχοντες, χαρίζει  σε λίγους και στερεί από το δημόσιο ταμείο τουλάχιστον 200.000 ευρώ ετησίως επειδή δεν πράττει το αυτονόητο:

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016 22:09

Ευχαριστίες από Ποντοηράκλεια

Συντάκτης:

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποντοηράκλειας ευχαριστεί τον Δήμαρχο Παιονίας κ. Γκουντενούδη και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Δεβετζόπουλο οι οποίοι παραμένοντες συνεπείς στη δέσμευση τους, φρόντισαν ώστε να επαναλειτουργήσει ο Παιδικός Σταθμός Ποντοηράκλειας μετά από 2 χρόνια που παρέμενε κλειστός.

Τη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, τελέσθηκε ο Αγιασμός  του Παιδικού Σταθμού της Ποντοηράκλειας από τον εφημέριο του χωριού, Αρχιμανδρίτη κ. Αλέξιο, παρουσία του Δημάρχου Παιονίας κ. Γκουντενούδη, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλου, του Αντιδημάρχου κ. Ευθυμιάδη, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κ. Παυλίδη και του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου κ. Δεβετζόπουλου.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 20:25

Νύχτα γεμάτη θάματα…

Συντάκτης:

Εν τέλει αποδείχτηκε ότι σε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ανεξάρτητα από το βάρος της θεματολογίας – ημερήσιας διάταξης, κανείς δεν μπορεί να πλήξει.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 18:54

Ο Ανέστης Πογέλης αντιδήμαρχος Κρουσσών

Συντάκτης:

Ο Ανέστης Πογέλης είναι ο νέος αντιδήμαρχος Κρουσσών στη θέση του παραιτηθέντος Θεόδωρου Βαφειάδη. Η σχετική απόφαση ορισμού του από το δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Σισμανίδη δημοσιεύεται στην ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς στο φύλλο της Πέμπτης, όπου καταγράφονται και οι αρμοδιότητες του νέου αντιδημάρχου. Στην απόφαση αναφέρεται:

Ο Δήμαρχος Κιλκίς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(1) Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Πογέλη Ανέστη του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών του Δήμου Κιλκίς, με θητεία από 16.11.2016 έως και 28.02.2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, κατά τόπο, αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κιλκίς:
1. Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
4. Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών για την επίλυση των προβλημάτων τους
5. Την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών
(2) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα έχει την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων και των εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - κ.λ.π., που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα επιβλέπει, θα κατευθύνει και θα ελέγχει τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητάς του και θα μελετά και θα εισηγείται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
(3) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων του
(4) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία μαζί με τους κάτωθι, ήδη, οριζόμενους Αντιδημάρχους:
1. Αναστασιάδου Ελένη του Κωνσταντίνου
2. Μανουσαρίδης Αντώνιος του Αθανάσιου
3. Νικολαΐδης Αιμίλιος του Δημήτριου
4. Πεντζερετζής Πρόδρομος του Απόστολου
(5) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του ορισμού του ως Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου
(6) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κιλκίς και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιλκίς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς

Ο Δήμαρχος
Σισμανίδης Δημήτριος

Αιφνιδίασε ο αντιδήμαρχος, με αρμοδιότητα τη δημοτική ενότητα Κρουσίων, Θεόδωρος Βαφειάδης, όταν το βράδυ της Δευτέρας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου.

«Θα εξηγήσω τους λόγους της παραίτησής μου την Παρασκευή σε συνέντευξη τύπου» ανέφερε και διευκρίνισε ότι παραμένει μέλος της παράταξης με την οποία εκλέχτηκε και θα συνεχίσει να προσφέρει για την προαγωγή των συμφερόντων του δήμου και των δημοτών, όπως πάντα έπραττε.

Την παραίτησή του από αντιδήμαρχος Κρουσσών ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς ο Θεόδωρος Βαφειάδης, στη συνεδρίαση του οργάνου το βράδυ της Δευτέρας 14 Νοεμβρίου.

Ο κ. Βαφειάδης δεν γνωστοποίησε στο σώμα τους λόγους της παραίτησής τονίζοντας πως θα τους ανακοινώσει σε συνέντευξή του προς τα τοπικά ΜΜΕ την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ σημείωσε πως θα παραμείνει δημοτικός σύμβουλος.

Η έγκριση του τεχνικού προγράμματος έργων και ο προϋπολογισμός του 2017 είναι τα κύρια θέματα δύο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου.
Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. και στην ημερήσια διάταξη ξεχωρίζουν τα παρακάτω θέματα: